Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Podsumowanie miesiąca na rynku UFK (grudzień 2009)

24 stycznia 2010

2009 rok był dobrym rokiem dla inwestorów lokujących na rynku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, szczególnie dla tych, którzy nie stronili od ryzyka. W minionym roku najsilniej wzrosła m. in. giełda rosyjska (+128,6%), chińska (CSI300 +96,6%) oraz turecka (ISE100 +96,7%). Amerykańskie indeksy S&P500 oraz Dow Jones zyskały odpowiednio +23,5% i +18,8%.


Bardzo dobrze zachowywały się także niektóre giełdy naszego regionu (węgierski BUX zyskał +73,4%, a czeski PX50 +30,2%). Wyjątkowy pod tym względem był słowacki indeks SAX, który w ciągu roku stracił na wartości -25,7%.

Wśród oszczędzających w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych najwięcej powodów do zadowolenia mieli posiadacze funduszy akcji zagranicznych, szczególnie tych z grupy akcji azjatyckich bez Japonii oraz akcji europejskich rynków wschodzących. Od początku 2009 roku średnia stopa zwrotu dla funduszy należących do tych kategorii wyniosła odpowiednio +64,8% oraz 63,5%. Jednostki funduszy akcji zagranicznych sektora nieruchomości wzrosły na wartości średnio o +44,6% (Nordea UFK – Schroders Nieruchomości +43,2%), a akcji globalnych rynków rozwiniętych o +35,0% (Generali – Portfel Zagraniczny „Cztery Strony Świata” Akcyjny UFK +77,9%). Najniższe zyski wypracowały fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych.

funduszekapit1

Zarobić można było również na polskiej giełdzie. Indeks 20 największych i najbardziej płynnych spółek WIG20 wzrósł o +33,5%, do 23 88,72 pkt, a indeks szerokiego rynku WIG o +46,9%, do 39 985,99 pkt. Największe zyski zapewniły inwestorom indeksy spółek małych i średnich – sWIG80 zyskał na wartości +61,9%, a mWIG40 +55,2%. Dodatnią stopą zwrotu miniony rok zakończyły także wszystkie indeksy branżowe, przy czym indeksy WIG-spożywczy i WIG-deweloperzy dały inwestorom szansę na największe na świecie zyski, wypracowując odpowiednio +126,2% oraz +124,8%.

Średnia stopa zwrotu za cały 2009 rok funduszy akcji polskich małych i średnich spółek wyniosła +46,2%, a akcji polskich uniwersalnych +38,1%. Wyniki funduszy mocno różniły się miedzy sobą. W grupie funduszy akcji polskich małych i średnich spółek najlepiej wypadł PZU – UniAkcje MiŚ Spółek UFK, którego jednostka zyskała na wartości +55,4%, podczas gdy jednostka PZU – PZU Małych i Średnich Spółek UFK +22,4%. W grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych najwyższą stopę zwrotu (+56,7%) wypracował Generali – Arka BZ WBK Akcji UFK, zaś najniższą (-5,3%) Allianz – AAI Speedway UFK.

funduszekapit2

Wzrostom na polskiej giełdzie towarzyszył spadek rentowności obligacji co oznacza, że ich ceny rosły. Indeks papierów dłużnych IROS wzrósł w całym roku o +4,1% (wobec +8,9% w 2008 roku).
Średnia stopa zwrotu funduszy złotówkowych papierów dłużnych wyniosła +5,2%. Najlepszy wynik wypracował zarządzający BPH Obligacji2 UFK (Skandia, HDI-Gerling) +16,3%. Niestety w grupie znalazło się 10 funduszy z ujemną stopą zwrotu, z których najsłabszy wynik wypracował Skandia – Allianz Obligacji UFK, -2,4%. Fundusze mieszane polskie zyskały średnio +22,6%, a stabilnego wzrostu +14,0%. Najmniejsze zyski wypracowały fundusze ochrony kapitału polskie z gwarancją, które przeciętnie pozwoliły swoim klientom na zarobek w wysokości +2,9%.

W grudniu polska giełda zachowywała się podobnie do rynków akcji w krajach uznawanych za bardziej rozwinięte gospodarczo. Indeks spółek o największej kapitalizacji wzrósł o +1,5%, a szerokiego rynku WIG +1%. Najlepsza koniunktura panowała w segmencie średnich spółek – mWIG40 zanotował wzrost o +2,7%, tymczasem indeks grupujący najmniejsze spółki sWIG80 wzrósł o symboliczne +0,7%. Wśród indeksów branżowych prym wiódł indeks WIG-informatyka, który zyskał +8,5%, z kolei 4 indeksy zakończyły miesiąc na minusie (najwięcej stracił WIG-budownictwo -2,2%).

funduszekapit3

Na całym świecie ostatni miesiąc 2009 roku przyniósł umiarkowane wzrosty wielu indeksów, przy czym najlepiej poradziły sobie m.in. parkiet turecki (ISE100 zyskał +16,5%), rosyjski (RTS +5,1%), giełdy azjatyckie (NIKKEI 225 zyskał +12,8%, chiński CSI300 +11,9%) oraz zachodnioeuropejskie (francuski CAC 40 zyskał +7,0%, niemiecki DAX +5,9%). W zestawieniu z miesiącami wcześniejszymi w grudniu, mniej na wartości zyskały ceny obligacji, dlatego też wyniki w tej grupie funduszy były bliskie zeru.

Większość giełd naszego regionu odnotowała niewielkie wzrosty, a część straciła nawet po kilka procent, w tym między innymi bułgarski SOFIX -5,4% czy słowacki SAX -4,9%. Symbolicznymi wzrostami zakończył się miesiąc na giełdach w Stanach Zjednoczonych – indeks amerykańskich blue chipów S&P500 wzrósł o +1,8%, a DJIA o +0,8%.

Na wyniki funduszy zagranicznych wycenianych w złotówkach korzystnie wpłynęło umocnienie się dolara wobec polskiego złotego o +3,5%. Amerykańskiej walucie pomogły informacje o spadku bezrobocia w USA oraz wyższe od szacunków wydatki konsumentów. Jednostkom funduszy eurowych wycenianym w złotówkach zaszkodziło osłabienie się wobec naszej waluty o -0,8%.

Wśród blisko 1080 monitorowanych przez nas ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 94 zakończyły miniony miesiąc spadkiem wartości jednostki rozrachunkowej. Największe, ponad 10%-owe, zniżki zaliczyły fundusze z oferty SUPERFUND TFI: HDI-Gerling – Superfund B UFK, HDI-Gerling – Superfund Goldfuture UFK oraz Skandia – Superfund Trend Bis Powiązany FIO. O wiele większe było natomiast grono funduszy, które znalazły się po przeciwnej stronie i pozwoliły swoim klientom na zarobek przewyższający +10%. Znalazło się w nim 14 produktów, przy czym w większości były to fundusze należące do grupy akcji europejskich rynków wschodzących. Najwięcej powodów do zadowolenia mieli uczestnicy dwóch funduszy tureckich: PZU UFK – HSBC Turkey Equity (EUR) oraz Generali UFK – FORTIS L FUND Equity Turkey, które zakończyły miesiąc z wynikiem przekraczającym +19%.

W grudniu najwięcej zyskali klienci funduszy akcji zagranicznych wśród których na ponad 290 produktów, tylko 17 zanotowało straty. Najlepiej zachowała się jednostka rozrachunkowa PZU UFK – HSBC Turkey Equity (EUR), która w ciągu miesiąca zyskała +19,8%. Grudzień był również bardzo udanym miesiącem dla uczestników funduszy akcji polskich małych i średnich spółek, które za jednym wyjątkiem (PZU – PZU Małych i Średnich Spółek UFK) zakończyły miesiąc nad kreską. Średnio ich jednostka rozrachunkowa wzrosła o +3,5%, w przypadku Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek UFK sięgając +6,1%.

W gronie funduszy akcji zagranicznych wycenianych w polskich złotych najlepiej poradziły sobie produkty należące do grupy akcji amerykańskich, które średnio przyniosły w ciągu miesiąca zysk w wysokości 7,7%. W tej, liczącej 6 funduszy, grupie wszystkie odnotowały wzrost wartości jednostki rozrachunkowej, przy czym najlepiej ze stopą zwrotu +9,7% zaprezentował się Nordea UFK – Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus, a najsłabiej (+4,3%) Generali UFK – JP Morgan US Dynamic Fund. Wśród 136 funduszy akcji zagranicznych aż 116 przyniosło zyski, sięgające w przypadku Generali UFK – FORTIS L FUND Equity Turkey +19,1%. Ujemną stopą zwrotu zakończyły się między innymi inwestycje w ramach 4 funduszy z oferty Generali Życie. Chodzi o 3 produkty z grupy akcji zagranicznych sektorowych pozostałych (Generali – Portfel Zagraniczny Surowcowy UFK -0,1%, Generali – Portfel Zasobów Naturalnych UFK -2,1% oraz Generali UFK – BlackRock World Gold Fund -4,0) oraz jeden należący do kategorii akcji Bliskiego Wschodu i Afryki (Generali UFK – Franklin MENA Fund -8,0%).

W gronie funduszy akcji zagranicznych wycenianych w walucie obcej również zdecydowana większość zanotowała wzrosty (94% funduszy). Najlepiej wypadł wspomniany już PZU UFK – HSBC Turkey Equity (EUR), a najsłabiej poradził sobie fundusz BlackRock World Gold Fund (USD), który stanowi bazę inwestycyjną dla funduszy kapitałowych PZU Życie, Skandia Życie oraz AEGON TUnŻ. Ujemna stopa zwrotu to konsekwencja zachowania się ceny złota, na którym opiera się ten fundusz. Miniony miesiąc nie był bowiem zbyt pomyślny dla cen tego kruszcu – uncja złota była wyceniana na koniec roku na blisko 1097 dolarów, co oznacza spadek o -7% w ciągu miesiąca.

Bardzo dobrze poradziły sobie w grudniu fundusze z szerokiej grupy akcji polskich. Ponieważ najlepsza koniunktura panowała w segmencie średnich spółek, wyższe stopy zwrotu wypracowały produkty należące do grupy małych i średnich spółek (AKP_MS), które średnio zyskały dla swoich klientów +3,5%. Fundusze akcji polskich uniwersalnych (AKP_UN) pozwoliły natomiast na przeciętny zarobek na poziomie +1,8%. W grupie AKP_MS, liczącej 14 funduszy, najmocniej zyskała jednostka (+6,1%) Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek UFK. Ujemną stopę zwrotu (-0,1%) przyniosła natomiast inwestycja tylko w jeden fundusz z tej grupy, a mianowicie PZU – PZU Małych i Średnich Spółek UFK. Wśród funduszy zaliczanych do kategorii AKP_UN najlepiej zachowała się jednostka Allianz Akcji Plus UFK, która zyskała na wartości +5,5%. Jedynym funduszem, który przyniósł stratę był Compensa Akcji UFK (-0,2%).

Pozostałe fundusze inwestujące w mniejszym stopniu na rynku akcji przyniosły niższe zyski swoim posiadaczom. Jednostki rozrachunkowe funduszy mieszanych, które lokują na krajowym rynku akcji oraz obligacji, zyskały w grudniu średnio +1,4%, a stabilnego wzrostu +0,7%.

Fundusze złotówkowych papierów dłużnych zyskały w grudniu najmniej ze wszystkich grup dla których wyliczamy średnie, bo +0,1% i był to wynik słabszy od benchmarku, którym jest wspomniany indeks IROS.

Zespół Analiz Online
Spółka Analizy Online jest niezależną firmą analityczną zajmującą się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych). W zakres analiz rynku funduszy wchodzą między innymi rankingi funduszy, ocena efektywności działań zarządzających oraz analiza ich wpływu na polski rynek finansowy.

Działalności firmy obejmuje również monitoring rynku produktów strukturyzowanych, zmian akcjonariatu polskich spółek publicznych oraz analizę rynku polskich papierów dłużnych.

www.analizy.pl
logo_analizyonline


Przejdź do spisu treści ponad 1200 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi: ,

Podobne artykuły :