Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Ranking OFE wg wartości hipotetycznego konta

7 lipca 2010

Decydując się na wybór otwartego funduszu emerytalnego powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na powtarzalność wyników oraz zdolność do bycia lepszym w długoterminowym horyzoncie czasowym. Obie te kwestie mają duże znaczenie z uwagi na fakt, iż odkładanie pieniędzy na emeryturę jest inwestycją o charakterze regularnym.


Prezentowany przez nas ranking OFE, według kryterium wartości hipotetycznego konta emerytalnego, ma służyć pomocą przy podejmowaniu decyzji o wyborze funduszu emerytalnego, czy też ewentualnej jego zmianie. Jest to wszechstronny sposób określenia atrakcyjności funduszu emerytalnego za cały okres jego działalności uwzględniający nie tylko wynik ale również pobrane opłaty.

Przyjęliśmy, że w okresie od końca sierpnia 1999 roku (moment, w którym działały już wszystkie OFE obecne do dziś na rynku) do czerwca 2010, na konto w każdym funduszu wpływało miesięcznie 100 PLN indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Tym co w największym stopniu wpływa na naszą przyszłą emeryturę, są bez wątpienia wyniki inwestycyjne wypracowywane przez zarządzających. Jednak OFE nie dysponują całą kwotą składki, którą przelewa ZUS. W związku z tym, poza hipotetyczną składką dodatkowo uwzględnione zostały pobierane przez fundusze opłaty od składki, bo to od ich wysokości zależy ile pieniędzy będzie rzeczywiście pracowało na nasze przyszłe świadczenie emerytalne. W sumie, w badanym okresie czasu, na rachunek w każdym z OFE wpłynęło 131 składek, co daje łączną kwotę w wysokości 18 264 PLN. Potrącając miesięczne opłaty od składki, obowiązujące w danym funduszu, uwzględniliśmy ich zmiany wynikające ze stażu członkowskiego uczestników poszczególnych OFE. Pozostała kwota została przeliczona na jednostki rozrachunkowe wg ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca.

Mnożąc liczbę jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji przez wycenę jednostki rozrachunkowej na ostatni dzień czerwca 2010 roku otrzymujemy ostatecznie wartość hipotetycznego konta w poszczególnych funduszach emerytalnych.

Zgodnie z naszymi wyliczeniami klient OFE, który od sierpnia 1999 roku do czerwca 2010 wpłacał raz w miesiącu kwotę w wysokości 100 PLN (indeksowaną comiesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw) średnio zgromadził na swoim koncie kapitał w wysokości 25,1 tys. PLN, czyli niewiele więcej wobec marca 2010 roku.

Najwyższym stanem konta mogą pochwalić się uczestnicy ) funduszu OFE Polsat oraz Generali OFE, którzy na swoim koncie zgromadzili kwotę równą odpowiednio 25,8 tys. i 25,6 tys. PLN. Najmniej zasobny portfel środków zgromadzonych w funduszu emerytalnym, poniżej 25 tys. PLN, posiadają natomiast członkowie OFE: Aviva, Nordea, Pocztylion, PKO BP Bankowy oraz AEGON.

W okresie ostatnich 3 miesięcy wartość hipotetycznego konta zwiększyła się średnio o +10 PLN. Na tak symboliczny wzrost wpływ miały dwa czynniki: napływ pieniędzy z nowych składek przyszłych emerytów oraz ujemne wyniki z zarządzania. Nowe środki płynące z ZUS-u do OFE, wyniosły w tym czasie przeciętnie +550 PLN. Z kolei ujemny wynik zarządzania w drugim kwartale br. uszczuplił hipotetyczną wartość konta o -540 PLN. Przyczyną były, utrzymujące się od kwietnia, spadki na GPW, związane m.in. z rozwijającym się kryzysem zadłużeniowym państw strefy Euro. Indeksy WIG i WIG20 spadły w ciągu trzech ostatnich miesięcy odpowiednio o -7,2 oraz -9,0 proc. Jeszcze gorzej wypadł indeks najmniejszych spółek, czyli sWIG80, który stracił -11,7 proc. Miniony kwartał nie sprzyjał również inwestycjom w obligacje. Indeks IROS (mierzący stopy zwrotu benchmarkowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym) zyskał na wartości zaledwie +0,09%.

Pierwsze miejsce pod względem wypracowanego hipotetycznego zysku, w okresie od sierpnia 1999 do czerwca br., zajął fundusz OFE Polsat. Jego uczestnik, z zainwestowanej w całym okresie kwoty 18 264 PLN, zdołał zgromadzić największy kapitał równy 25 807 PLN, czyli zyskał +7,5 tys. PLN. Dobrze poradziły sobie również Generali OFE, ING OFE, Pekao OFE oraz Amplico OFE ? jako jedyne wypracowały zysk powyżej 7 tys. PLN, podczas gdy średnia dla wszystkich funduszy wyniosła +6,9 tys. PLN.

Najsłabiej w naszym rankingu wypadły tradycyjnie fundusze AEGON OFE (+6,1 tys. PLN), PKO BP Bankowy OFE (+6,2 tys. PLN) oraz OFE Pocztylion (+6,3 tys. PLN).

źródło:
Analiz Online
www.analizy.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , ,

Podobne artykuły :