Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy (sierpień 2010)

6 września 2010

Po lipcu, który ogłoszono początkiem letniej hossy, w sierpniu klienci funduszy inwestycyjnych mieli prawo poczuć się lekko rozczarowani. W ostatnim miesiącu wakacji na rynkach pojawiała się spora niepewność, która ostatecznie przyniosła wzrosty na rynku obligacji i spadki na rynku akcji. Negatywny wpływ na giełdową koniunkturę miały przede wszystkim obawy związane z tempem rozwoju amerykańskiej gospodarki. Po serii słabych danych makroekonomicznych zaczęto nawet mówić o drugim dnie recesji.


Negatywny klimat w pierwszej części miesiąca przerodził się w przecenę, która tylko w niewielkim stopniu została odrobiona w jego końcówce. Indeks amerykańskich blue chipów S&P500 stracił -4,7%. Podobnie było na rynku europejskim, akcje z indeksu DJ Euro Stoxx potaniały o -4,8%. Na rynkach wschodzących, w ślad za taniejącą ropą -4,8%, najwięcej straciły indeksy krajów ?surowcowych? tj. Brazylii i Rosji. Indeks Bovespa spadł o -3,5%, a RTS o -4,4%. Drugi miesiąc z rzędu wzrost odnotowały indeksy chińskie, CSI 300 zyskał +1,2%. Powinniśmy się już jednak przyzwyczaić, że rynek akcji chińskich potrafi poruszać się we własnym rytmie. Na tym dość ponurym tle warszawska giełda wypadła dosyć dobrze. Indeks WIG20 stracił -1,8%, ale indeksy sWIG80 i mWIG40 wzrosły odpowiednio o +1,0% i +0,5%. Z tego też względu spadek szerokiego indeksu WIG nie był zbyt mocny -0,6%. W sierpniu wyraźnie zdrożały polskie obligacje. Indeks rynku obligacji skarbowych IROS wzrósł o +1,21%, co wpisało się w duże zainteresowanie papierami skarbowymi na całym świecie.

Z około pół tysiąca funduszy, które opublikowały swoje wyceny w sierpniu, 60% wypracowało dodatnią stopę zwrotu. W odniesieniu do ujemnych stóp zwrotu z rynku akcji, statystyka ta wydaje się dosyć niezwykła. Należy jednak pamiętać, że wzrosty na rynkach obligacji pomogły funduszom mieszanym, których część zakończyła miesiąc na plusie. Największe zyski w sierpniu w skali całego świata przyniosły jednak fundusze dłużne. Liderem wzrostów zostały fundusze dłużne USA uniwersalne, które średnio zyskały +3,6%. Nie byłoby jednak tak dobrego rezultatu, gdyby nie umocnienie dolara, który zyskał +2,6%. Najgorsze rezultaty, co wiąże się z obawami o kondycję amerykańskiej gospodarki, przyniosła inwestycja w fundusze akcji amerykańskich, które straciły średnio -2,4%. W segmencie funduszy akcji zagranicznych znajdziemy jednak i takie, które odnotowały wzrost. Najwięcej można było zyskać na rynkach azjatyckich. Przykładowo PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku zyskał +4,6%. Wzrost awersji do ryzyka przełożył się na dobry wynik funduszy inwestujących w złoto, które zyskało +5,6%.

W przypadku funduszy inwestujących głównie na krajowym rynku, najwięcej ciekawych zjawisk można znaleźć w grupie funduszy obligacji. Świadczą o tym nie tylko wysokie stopy zwrotu, średnio na poziomie +1,3% w przypadku funduszy dłużnych złotowych papierów skarbowych i +1,1% w przypadku funduszy dłużnych złotowych uniwersalnych, ale również ich rozpiętość. W sierpniu najwięcej można było zyskać na papierach skarbowych z 10-letnim terminem do wykupu. Mierzący koniunkturę w tym segmencie rynku indeks IROS-10 zyskał aż +3,41%.

Największa stopę zwrotu w grupie funduszy obligacji złotowych uniwersalnych uzyskał fundusz Allianz Obligacji +3,22%. Przyzwyczailiśmy się już jednak, że ten produkt może zachowywać się w sposób nieprzewidywalny. Niewiele gorzej poradził sobie Skarbiec Depozytowy DPW, którego jednostka wzrosła o +2,90%. Z 36 produktów dłużnych jedynie 3 wykazały negatywna stopę zwrotu. Najgorzej wypadł fundusz Amplico Obligacji i Novo Papierów Dłużnych, które wypracowały ujemny wynik na poziomie odpowiednio -0,64% i -0,68%. Warto zwrócić uwagę, że od połowy maja wyniki funduszy dłużnych z oferty Amplico TFI nie są już tak atrakcyjne jak miało to miejsce we wcześniejszej części roku. Koniunktura na rynku obligacji mogła mieć przełożenie na wyniki niektórych funduszy pieniężnych, które średnio zyskały +0,38%. Najlepszy rezultat osiągnął fundusz Amplico Pieniężny +1,02%. Jeden fundusz tj. Aviva Investors Papierów Nieskarbowych wypracował stratę na poziomie -0,07%.

Niewielkie spadki na krajowym rynku akcji i wysokie stopy zwrotu z obligacji sprawiły, że w sierpniu nienajgorzej poradziły sobie fundusze mieszane. Grupa funduszy zrównoważonych odnotowała niewielki spadek na poziome -0,5%, fundusze mieszane aktywnej alokacji straciły średnio -0,3%, a mieszane stabilnego wzrostu zakończyły miesiąc na plusie. W grupie funduszy zrównoważonych, które mniej więcej połowę środków inwestują na rynku akcji i połowę na rynku obligacji, najgorszy wynik osiągnął Pioneer Zrównoważony -2,5%. Najlepszy wynik miał natomiast fundusz Aviva Investors Zrównoważony +0,4%. Z grona funduszy mieszanych stabilnego wzrostu, które przeciętnie zyskały +0,2%, najlepszy rezultat wypracował fundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus +1,4%, a najsłabszy Allianz Stabilnego Wzrostu -1,7%. Aż 5 funduszy w grupie funduszy mieszanych aktywnej alokacji, która liczy 10 produktów, nie wypracowało dodatniej stopy zwrotu. Najgorszym z nich był fundusz Opera Equilibrium.pl, który odnotował stratę na poziomie -3,3%. Najlepszy rezultat osiągnął natomiast fundusz Allianz Aktywnej Alokacji +1,1%.

W grupie funduszy absolute return, które powinny radzić sobie w miarę dobrze niezależnie od rynkowej koniunktury, mieliśmy do czynienia ze sporą różnorodnością rezultatów. Najlepsze wyniki osiągnęły fundusze Quercus Selektywny oraz Noble Global Return, które zyskały odpowiednio o +1,2% i +0,8%. Na ostatnich miejscach pod względem stóp zwrotu w tej kategorii produktów znalazły się aż trzy fundusze z Opera TFI. Z wynikiem -5,5% najsłabiej poradził sobie fundusz Opera Universa-plus.pl.

Pomimo spadków na krajowym rynku akcji kilkanaście funduszy akcyjnych, głównie z grupy średnich i małych spółek, odnotowało wzrosty. Bardzo dobrze poradził sobie fundusz Aviva Investors Nowych Spółek, którego jednostka uzyskała drugi wynik w grupie ?misiów? tj. +2,0%. Dużo większe spadki przytrafiły się natomiast funduszom akcji uniwersalnych, najwyższe miał Allianz Akcji Plus i UniKorona Akcje, które straciły -3,5%. Najlepszy wynik wśród funduszy akcji polskich osiągnął bardzo młody fundusz sektorowy tj. Aviva Investors Nowoczesnych Technologii, który zyskał +4,8%.

Zespół Analiz Online
www.analizy.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :