Wpływ wprowadzenia euro na rynek numizmatyczny

Wprowadzenie wspólnej waluty euro było kolejnym krokiem w postępującym procesie integracji. Bez wątpienia było to zdarzenie przełomowe, któro w sposób znaczący wpłynęło na życie gospodarcze. Zastąpienie walut krajowych wspólnym pieniądzem ? euro miało również wpływ na numizmatykę. Sprawdźmy, w jakim stopniu. Na rynku numizmatów można zauważyć dwie grupy jego uczestników. Pierwszą i największą stanowią kolekcjonerzy, … Czytaj dalej Wpływ wprowadzenia euro na rynek numizmatyczny