Toksyczne opcje walutowe

Opcje walutowe stały się bez wątpienia bohaterem w Polsce pod koniec 2008 roku. Te nowoczesne instrumenty pochodne w swoim założeniu miały co prawda zabezpieczać ryzyko kursowe eksporterów. Stały się jednak jednym z najbardziej niesławnych i brutalnych narzędzi spekulacyjnych. Umowa, która daje kupującemu prawo (ale nie zobowiązanie) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po ustalonej cenie … Czytaj dalej Toksyczne opcje walutowe