Sąd nad sekurytyzacją

Miało być zupełnie inaczej. W nurcie innowacji finansowych inwestorzy mieli uzyskać nowy atrakcyjny produkt, a instytucje finansowe lepiej zarządzać ryzykiem. Wszystko oczywiście również dla dobra ogółu, stąd też przyklaskiwanie idei ze strony rządzących. Zapaść w segmencie kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych pokazała, że większość obecnych na nowym rynku poszła zbyt daleko w swych oczekiwaniach. Sekurytyzacja, … Czytaj dalej Sąd nad sekurytyzacją