Rusza Catalyst ? nowy rynek obligacji

Catalyst,nowy rynek obligacji pozwala zarabiać na obligacjach firm i gmin. Nie ma jednak róży bez kolców.