Raje podatkowe – minimalne podatki, maksymalna poufność

Wobec bardzo wysokich obciążeń podatkowych w Polsce interesującym rozwiązaniem wydaje się przenoszenie części opodatkowanej aktywności do państw o bardzo niskich podatkach i rozbudowanych regulacjach prawnych odnośnie tajemnicy bankowej – tak zwanych “rajów podatkowych”. Niektóre z rajów podatkowych oferują całkowite zwolnienie z podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług pobieranych w miejscu siedziby spółki (co … Czytaj dalej Raje podatkowe – minimalne podatki, maksymalna poufność