Oprocentowanie lokat systematycznie w dół

Trzeci kwartał przyniósł spore obniżki oprocentowania lokat. Nie pomogły decyzje NBP o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Wakacje nie były sprzyjającym okresem dla inwestorów lokujących swoje aktywa w depozyty bankowe. Co kilka dni kolejne instytucje publikowały nowe cenniki, najczęściej z obniżonymi stawkami. O ile dawniej, przy okazji podwyżek, zmiany oprocentowania stawały się okazją do … Czytaj dalej Oprocentowanie lokat systematycznie w dół