Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

W dniu 21 kwietnia 2009 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przygotowała sprawozdanie ze swoich prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwanej potocznie “ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”. W … Czytaj dalej Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy