Masowa prywatyzacja to żadne wyjście

W celu finansowania rekordowych deficytów budżetowych rząd przedstawił program prywatyzacji, który oparty jest na wyprzedaży aktywów państwa, w sytuacji narastania długów i posiadania bilionowych zobowiązań emerytalno-rentowych