Finanse osobiste • finanseosobiste.pl
 • finanseosobiste.pl
 • finanseosobiste.pl
 • finanseosobiste.pl
 • finanseosobiste.pl
 • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Produkty strukturyzowane

 • Gdzie szukać bezpiecznych alternatyw dla lokat

  Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych spada w szybkim tempie. Z tego powodu wiele osób szuka innych bezpiecznych produktów, które przyniosą im wyższe zyski. Zwykle, pod uwagę brane są fundusze pieniężne lub inwestujące w obligacje. Jednak zdaniem Expandera, nie przyniosą one w najbliższym czasie zbyt wysokich zysków. Tymczasem niedoceniane są produkty strukturyzowane, które są bezpieczne i mogą zarobić znacznie więcej.

  czytaj dalej

  Tagi: , , , , , , ,

 • Czy produkty strukturyzowane to dobre rozwiązanie na obecny kryzys?

  Osobom szukającym alternatyw dla lokat bankowych, polecane są lokaty strukturyzowane. Tzw. struktury są szczególnie często wykorzystywane przez osoby posiadające usługi private banking. Dlatego można wywnioskować, że ten rodzaj inwestycji, jest wybierany przez osoby: posiadające większy kapitał niż zwykły „Kowalski” oraz posiadające mniejszą awersję do ryzyka. Jednak w najbliższym okresie może to się zmienić, ponieważ w czasach kryzysu opłaca się zdywersyfikować inwestycje.

  Produkty strukturyzowane charakteryzują się elastycznością, ponieważ z jednej strony chronią inwestowany kapitał – tak jak standardowe produkty oszczędnościowe; a z drugiej strony pozwalają osiągnąć wysoką stopę zwrotu – tak jak produkty inwestycyjne. Osiąganie wysokich zysków z lokat strukturyzowanych jest możliwe poprzez wykorzystywanie instrumentów pochodnych, które z kolei korzystają z mechanizmu dźwigni finansowej. Gwarancja kapitału, w przypadku produktów strukturyzowanych, bierze się z lokowania części środków na instrumentach wolnych od ryzyka. Do tego celu wykorzystywane są np. obligacje lub standardowe lokaty terminowe.

  Lokata strukturyzowana w swojej budowie opiera się na instrumencie bazowym. Mogą nim być np. indeks giełdowy lub kursy walutowe. Taka konstrukcja produktu strukturyzowanego pozwala na inwestycję na nowych rynkach, które wcześniej nie były dostępne dla danego klienta. Umożliwia to także ograniczenie ryzyka przez dywersyfikację portfela. Decydując się na produkt strukturyzowany możemy także liczyć na bezpieczeństwo, dzięki czemu tego typu lokaty mogą być tzw. bezpieczną przystanią w czasach złej koniunktury.

  Produkty strukturyzowane są inwestycjami średnio- i długoterminowymi. Zyski z lokaty strukturyzowanej są trudne do określenia na samym początku, ponieważ na wynik finansowy wpływa wiele zmiennych. Największy wpływ na zyski ma wartości instrumentu bazowego, na którym opiera się „struktura.”

  Lokaty strukturyzowane są budowane z połączenia rentownego produktu inwestycyjnego oraz bezpiecznego produktu oszczędnościowego. Jednym z bezpiecznych instrumentów finansowych, który wykorzystuje się do tworzenia struktur, jest polisa ubezpieczeniowa. Takie połączenie gwarantuje zwolnienie z podatku od przychodów kapitałowych czyli tzw. podatku Belki. Przykładem produkty strukturyzowanego skonstruowanego w oparciu o ubezpieczenie jest polisa lokacyjna lub inaczej zwana polisolokata. Innymi instrumentami finansowymi wykorzystywanymi przy lokatach strukturyzowanych są: certyfikaty depozytowe, obligacje korporacyjne, lokaty terminowe.

  Za największe zalety lokat strukturyzowanych uważa się duże możliwości w wyborze instrumentu bazowego. To z kolei pozwala dopasować lokatę strukturyzowaną do preferencji klientów. Klient może wybrać: rodzaj rynku, na którym będzie inwestował; horyzont czasowy inwestycji oraz proporcje zaangażowanego kapitału w poszczególne instrumenty. Ochrona kapitału przed jego utratą to następny aspekt podwyższający atrakcyjność lokat strukturyzowanych.

  Przed wyborem produktu strukturyzowanego, należy przede wszystkim dowiedzieć się, jak wygląda konstrukcja danej oferty. Ważne są także koszty, jakie będą wiązały się z inwestycją w lokaty strukturyzowane. Najważniejszą pozycją wśród kosztów jest prowizja, która jest jednorazowo pobierana na początku inwestycji i wynosi nie więcej niż 3% całości kapitału. Innym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest także wysokość gwarancji, ponieważ nie zawsze gwarantowana jest całość inwestowanego kapitału. Oprócz tego, trzeba być świadomym, że lokata strukturyzowana to inwestycja średnio- lub długoterminowa, co oznacza dłuższe zaangażowanie kapitału. Jest to przeważnie okres powyżej 12 miesięcy. Wcześniejsze wycofanie środków z lokaty strukturyzowanej, może wiązać się z utratą zysków, a czasami nawet z dodatkowymi prowizjami. Ostatnią rzeczą, którą warto mieć na uwagę jest ryzyko inwestycyjne. Należy przeanalizować czy jest ono adekwatne do potencjalnych zysków z lokaty.

  Lokata strukturyzowana jest dobrą alternatywą dla depozytów terminowych czy obligacji. Jednak należy mieć świadomość wszystkich zalet oraz wad, jakimi charakteryzują się tego typu produkty. Warto jednak podkreślić, iż lokaty strukturyzowane zapewniają dużą elastyczność w inwestowaniu oszczędności oraz wysoką rentowność, na co nie pozwalają standardowe lokaty bankowe.

  www.rankinglokat.net – ranking lokat terminowych, strukturyzowanych oraz aktualne zestawienie najlepszych kont oszczędnościowych.

  Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu,

  Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
  Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

  Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
  www.nieruchomosciowo.biz
  www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
  www.poznajTFI.pl
  www.AlternatywneInwestycje.com

  czytaj dalej

  Tagi: , , , , ,

 • Struktura nie zawsze jest gorsza od bezpośredniej inwestycji

  Jedna z 14 struktur opartych na złocie, które zapadły się od 2011 roku zakończyła się stopą zwrotu wyższą niż w danym okresie dałaby bezpośrednia inwestycja w ten surowiec. Zupełnie inaczej wygląda to dla indeksu WIG20. W dziewięciu z ostatnich 13 przypadków lepszy wynik od indeksu przyniosła struktura.

  czytaj dalej

  Tagi: ,

 • Nadchodzi rewolucja w sprzedaży struktur

  Komisja Europejska chce wprowadzić obowiązek przygotowywania wystandaryzowanych dokumentów informacyjnych dla osób inwestujących m.in. w produkty strukturyzowane. To ważny krok, bo na tym rynku panuje obecnie wolna amerykanka. Wygląda na to, że klientom wreszcie będzie łatwiej porównać produkty inwestycyjne i wybrać odpowiedni dla siebie. A to za sprawą rozporządzenia Komisji Europejskiej, którego projekt opublikowało Ministerstwo Finansów.

  czytaj dalej

  Tagi:

 • Kiepskie półrocze struktur

  Tylko w czterech przypadkach na 10 zakończony w pierwszym półroczu 2012 roku produkt strukturyzowany zakończył się wypłatą zysku. Najwięcej zarobili klienci Deutsche Banku PBC na Certyfikatach Express db EuroStoxx50 II. 1,62 proc. rocznie wyniosła średnia stopa zwrotu z 312 produktów strukturyzowanych zakończonych w pierwszym półroczu 2012. Rok wcześniej było to trzy razy więcej – 4,88 proc.

  czytaj dalej

  Tagi:

 • Uwaga na quasi-surowcowe inwestycje

  Warto w portfelu inwestycyjnym mieć produkt strukturyzowany oparty na surowcach, bo to dobry element dywersyfikujący. Uwaga jednak, bo nie każda struktura surowcowa oparta jest na surowcach. 17-18 proc. w skali roku zarobiły najlepsze w ubiegłym roku produkty strukturyzowane oparte na surowcach. Przy pełnej ochronie kapitału klienci Banku Pekao zyskali przez dwa lata 37,18 proc. na Certyfikacie Strukturyzowanym Rynku Złota oraz 34,66 na lokacie Indeks na Zysk 35 (Kakao).

  czytaj dalej

  Tagi: ,

 • Ile można dziś zarobić na produktach strukturyzowanych?

  Produkty strukturyzowane nie są produktem tak popularnym jak tradycyjne lokaty terminowe. Mimo tego wartość ich rynku wzrosła w 2011 r. (w porównaniu do roku 2010) o 14%. W całym 2011 r. przeprowadzonych zostało 487 emisji produktów strukturyzowanych o wartości 10,1 mld zł. Poszukujesz ponadprzeciętnie wysokich zysków i nie zadowalają Cię lokaty terminowe, których maksymalne oprocentowanie rzadko przekracza 6,50%?

  czytaj dalej

  Tagi: ,

 • Struktury: marzec lepszy, ale nadal słabo

  Ponad 40 proc. w trzy lub cztery lata można było zarobić na najlepszych produktach strukturyzowanych zakończonych w I kw. 2012 roku. Kuszące? Obraz całego rynku nie jest jednak aż tak atrakcyjny ? średnia stopa zwrotu wyniosła 1,52 proc. rocznie. Nieopodatkowane 39,8 proc. premii (odpowiednik opodatkowanego 49,14 proc.) odsetek otrzymali klienci Deutsche Banku PBC, którzy zdecydowali się na ulokowanie swoich środków w pierwszą edycję struktury db Gwarancja ? Zyskowna Energia (1), której wynik zależał od notowań ropy naftowej Crude.

  czytaj dalej

  Tagi: ,

 • Struktury: dawno nie było tak źle

  Tylko 1,13 proc. wyniosła średnia stopa zwrotu z produktów strukturyzowanych zakończonych w pierwszych dwóch miesiącach 2012 r. Jest to sytuacja najgorsza od co najmniej trzech lat. Zaledwie trzy z 67 zakończonych w styczniu i lutym inwestycji zakończyły się zyskiem na satysfakcjonującym poziomie, czyli przekroczyły 10 proc. w skali roku. Najwięcej zarobiły osoby, które ulokowały środki w opracowany przez Warta TUnŻ, a dostępny w Kredyt Banku produkt Platinum Plus.

  czytaj dalej

  Tagi: ,

 • Uwaga na opłaty w strukturach

  Ochrona kapitału to najważniejsza cecha produktów strukturyzowanych. Gwarantuje, że w razie niepowodzenia inwestycji, klienci odzyskają ulokowane środki. Są jednak dwa wyjątki od tej zasady, a wynikają z opłat pobieranych przez dystrybutorów. Średnio w co czwartej strukturze występuje prowizja wstępna w wysokości od 1 do 5 proc. Przy inwestycji 10 tys. zł trzeba więc wyłożyć od 100 do 500 złotych już na początku inwestycji, nie znając jej końcowego wyniku.

  czytaj dalej

  Tagi: , , ,