Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Niski kurs funta okazją do zakupu wina

9 czerwca 2008

Mimo, iż wielu z naszych rodaków pracujących w Wielkiej Brytanii wciąż nie może pogodzić się z obecną ceną funta w stosunku do złotówki, obecne poziomy cenowe funta stanowią świetną okazję do dokonania taniej inwestycji w wino.

?Funt mimo swoich przejściowych zawirowań kursowych jest podstawową walutą w której dokonuje się transakcji na rynku win inwestycyjnych ? mówi Krzysztof Maruszewski ? W zalecanej przez nas perspektywie 5-letniej dla tego rodzaju inwestycji, obecna cena funta stanowi dobry moment do rozważenia zakupu? ? dodaje.

Niska cena funta w stosunku do złotówki jest wynikiem dwu czynników, po pierwsze ostatnich decyzji Banku Anglii mających zapobiec problemom banków, które inwestowały na amerykańskim rynku subprime. Po drugie jest to wciąż umacniająca się złotówka, która jest zasilana transferami funduszy unijnych oraz coraz wyższymi ratingami dla polskiej gospodarki.

?Mimo rozwoju rynków kapitałowych oraz sieci powiązań globalnych mających wpływ na kursy walut, podstawowa zasada przyświecająca wszystkim inwestycjom pozostała niezmieniona ? należy kupić tanio i możliwie wysoko sprzedać ? mówi Mikołaj Iwański dyrektor inwestycyjny Stilnovisti ? W długiej, wieloletniej perspektywie możemy wyobrazić sobie kres umocnienia złotówki oraz odbudowę siły funta. W tym kontekście inwestycje w wino są dobrym rozwiązaniem dla inwestorów długoterminowych.?- dodaje.

Poniższy wykres obrazuje kurs Euro/GPB na przestrzeni ostatnich 5 lat. Widać wyraźnie, że spadek siły brytyjskiej waluty jest związany z początkiem kryzysu hipotecznego.  Na korzyść brytyjskiej waluty przemawiają jednak bardzo silne fundamenty tamtejszej gospodarki oraz zapowiedziane w strefie euro podwyżki stóp procentowych, które mogą ograniczyć proces osłabiania się funta.

wykreswina9.06

Z wykresu wynika, też że proces dewaluacji funta napotkał na ograniczenie techniczne i w najbliższym czasie raczej nie można spodziewać się kontynuacji tendencji spadkowej.

Inwestycje w wino dzięki swojemu długoterminowemu charakterowi mogą sprzyjać wykorzystaniu długoterminowych trendów na rynkach walutowych. Historyczne dane pokazują wyraźnie, iż brytyjska gospodarka potrafi w cyklach 5-7 letnich odzyskiwać poziom równowagi. Obecne wciąż skutki kryzysu hipotecznego mogą zostać spacyfikowane przez angielski system bankowy, będący najbardziej rozwiniętym na świecie,  w czasie o wiele szybszym niż w innych krajach.

stilnovistiKrzysztof Maruszewski
Prezes Zarządu
www.stilnovisti.pl

 

Menu strony porady publikacje blog aukcje kredytowe

Podobne artykuły :