Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Jakie transakcje związane z nieruchomościami interesują fiskusa

20 lipca 2010

Czy sprzedaż odzyskanej nieruchomości podlega PIT ?
Podatnikowi zwrócono nieruchomość decyzją starosty po wywłaszczeniu 20 maja 2009 r. Od daty nabycia przez podatnika zwróconych, a uprzednio wywłaszczonych nieruchomości upłynęło ponad pięć lat. Czy przychody uzyskane ze sprzedaży zwróconej nieruchomości podlegają PIT?

NIE. Wywłaszczenie nieruchomości jest instytucją, za pomocą której państwo wkracza w sferę indywidualnych praw obywateli dla osiągnięcia celów o szczególnej doniosłości publicznej. W drodze decyzji dochodzi m.in. do pozbawienia dotychczasowego właściciela prawa własności nieruchomości, z drugiej zaś strony do przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub gminy. W przypadku zwrotu nieruchomości nie mamy więc do czynienia z kreowaniem prawa własności, tylko z jego przywróceniem. Oznacza to, że w naszej sprawie nie można mówić o przeniesieniu prawa własności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów o charakterze cywilnoprawnym, ale jedynie o restytucji (przywróceniu) stanu sprzed wywłaszczenia. W związku z tym określony decyzją z 20 maja 2009 r. zwrot nieruchomości nie jest nabyciem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.
Podatnik nie jest więc zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ sprzedaż działek nastąpiła po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie tych nieruchomości.

Czy okres pięciu lat wpływa na zwolnienie z podatku ? Czy sprzedaż działek zawsze podlega VAT? Czy odsetki od kredytu będą kosztem ? Czy ulga meldunkowa obejmuje grunt ?

logo_gazetaprawnaEwa Matyszewska
Pełna treść: Dziennik Gazeta Prawna
20.07.2010 (139) ? str.B11
www.gazetaprawna.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Podobne artykuły :