Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Zmiany VAT/CIT/PIT w 2013 r. w sektorze TFI i OFE z uwzględnieniem działalności funduszu sekurytyzacyjnego

18 kwietnia 2013

Termin:
2013.04.22 Warszawa (SOP 13303)

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania podatku VAT, CIT, PIT w działalności TFI oraz OFE, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji przepisów, która weszła w życie od 1 stycznia 2013 r. oraz kolejnych od 1 kwietnia 2013 r., jak również od dnia 1 stycznia 2014 r.

Podczas szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na nowelizację przepisów, która posiada charakter fundamentalny, gdyż zmianom ulegają najważniejsze zagadnienia dotyczące rozliczania VAT, w tym m. in. reguły odnośnie powstawania obowiązku podatkowego, zasady wystawiania faktur VAT, definicja podatnika VAT, czy też zasady dotyczące odliczania VAT. Wspomniane zmiany wpłyną na rozliczanie VAT przez podmioty prowadzące działalność w sektorze TFI oraz OFE i będą wymagały dostosowania systemów finansowo-księgowych do nowych reguł rozliczania VAT. Ostatnią część szkolenia poświęcimy na VAT w działalności TFI sekurytyzacyjnego, gdzie przedstawimy sekurytyzacji wierzytelności w kontekście przepisów VAT oraz omówimy orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych w przedmiocie stosowania stawki VAT w przypadku sekurytyzacji wierzytelności.

Praktyczne zaprezentowanie tematyki podatków VAT, CIT, PIT ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądowego umożliwi uczestnikom uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozliczania ww. podatków.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej sektor TFI oraz OFE.

PROGRAM:

1.Najważniejsze zasady związane ze zmianą przepisów w zakresie VAT, CIT oraz PIT.

2.Nowelizacja przepisów dotycząca fakturowania, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dokumentowania usług finansowych oraz ubezpieczeniowych – regulacje wchodzące w życie od 1 stycznia 2013 r. oraz od 1 stycznia 2014 r.

3.Ulga na złe długi po 1 stycznia 2013 r.

4.Zmiana przepisów od 1 stycznia 2013 r. dotycząca obowiązku korekty kosztu uzyskania przychodów.

5.Zwolnienie z opodatkowania VAT w 2013 r. w działalności TFI oraz OFE.

6.Nieodpłatna dostawa towarów oraz świadczenie usług na gruncie VAT po 1 kwietnia 2013 r.

7.Rozliczenie refakturowania usług w 2013 r.

8.Nowelizacja przepisów w przedmiocie powstania obowiązku podatkowego.

9.Odliczanie VAT naliczonego oraz rozliczanie VAT poprzez proporcję sprzedaży.

10.Opodatkowanie CIT(PIT) działań o charakterze promocyjno – marketingowym.

11.Koszty uzyskania przychodów w praktyce.

12.Koszty eksploatacji samochodów osobowych.

13.Obowiązki TFI oraz OFE jako płatnika PIT.

14.Najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE oraz polskich sądów administracyjnych w zakresie VAT, CIT oraz PIT na tle praktyki organów podatkowych dotyczące TFI oraz OFE.

Część dodatkowa:
Podatek VAT 2013 w działalności TFI sekurytyzacyjnego

1.Sekurytyzacja wierzytelności a podatek VAT.

2.Stawka VAT w przypadku sekurytyzacji wierzytelności.

3.Pytania i odpowiedzi.

Szczegółowy program ->

Koszt uczestnictwa:

– jednej osoby 850 zł + 23% VAT

– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 790 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy ->
Użytkownicy portalu otrzymają dodatkowo 5% rabatu na szkolenie (na hasło FinanceOsobiste.pl!)

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: biurowiec Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39A lub hotel w centrum Warszawy

Informacje:

Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90

krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>

Zapraszamy serdecznie!
Akademia Biznesu MDDP
www.akademiamddp.pl

Podobne artykuły :