Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Rekomendacja S i T oczyma ekonomisty i prawnika – perspektywa Skok’ów.

10 stycznia 2015

W ramach szkolenia które odbędzie się 24 lutego 2015 roku w Warszawie przedstawione zostaną przesłanki, które spowodowały powstanie rekomendacji  S i T KNF, zasady tych rekomendacji, ich wpływ na procedurę oceny ryzyka kredytowego i zdolności kredytowej, na możliwości sprzedaży produktów kredytowych oraz na rynki: nieruchomości i produktów kredytowych. Omówione zostaną także obserwowane skutki wprowadzenia zapisów rekomendacji na instytucje podlegające rekomendacjom i rynek, na którym te instytucje działają.

Oferta kierowana jest do osób odpowiedzialnych za kreowanie procedur kredytowych, za podejmowanie decyzji kredytowych oraz do pracowników przygotowujących rekomendacje kredytowe. Także członkowie zarządów i wyższe kierownictwo skoków odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i serwis prawny powinni zwrócić uwagę na prezentowane warsztaty.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu:
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/skok/formularz_pr10.php
PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/skok/index.php
a w nim:

Blok ekonomiczny

Ekonomiczne przyczyny wprowadzenia rekomendacji S i T.
Założenia rekomendacji S i T i ich wpływ na:
–     procedurę oceny ryzyka kredytowego i zdolności kredytowej,
–    portfel kredytowy (wielkość, dynamikę i jakość) instytucji,
–    wyniki finansowe instytucji, w tym poziom ryzyka walutowego,
–    rynek nieruchomości,
–    rynek kredytów detalicznych i hipotecznych.
Skutki wprowadzenia rekomendacji S i T – z doświadczeń światowych i polskich.

Blok ekonomiczny prowadzi dr Artur Stefański, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Blok prawny

– Charakter rekomendacji S i T na tle innych działań regulacyjnych KNF w odniesieniu do SKOK’ów
– Siatka zadań nałożonych na SKOK na mocy rekomendacji S (wersja zmodyfikowana)
– Siatka zadań nałożonych na SKOK na mocy rekomendacji T
– Zadania Zarządu SKOK w świetle rekomendacji S i T
– Sposób wdrażania rekomendacji S i T w SKOK’ach
– Informacja przekazywana klientom SKOK w związku z rekomendacją S i T
– Czas i tryb przekazywania informacji klientom
– Zakres informacji przekazywanej klientom
– Wątpliwości zgłaszana przez klientów w związku z rekomendacją S i T
– Problemy związane z implementacją rekomendacji S i T przez inne instytucje finansowe
– Interpretacje regulatorów dotyczące rekomendacji S i T

Blok prawny prowadzi dr Piotr Bodył Szymala, radca prawny, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/skok/index.php

Podobne artykuły :