Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Projektowanie planów ciągłości działania (business continuity plans)

3 stycznia 2012

09-10.02.2012 – Projektowanie planów ciągłości działania (business continuity plans)

Miejsce szkolenia:

Centrum Szkoleniowo-konferencyjne Jupiterdojazd
ul. Towarowa 22, wejście A, II piętro
00-839 Warszawa

Zapewnianie ciągłości działania organizacji jest najpoważniejszym wyzwaniem w zarządzaniu, wiedza z tego zakresu rozwija się bardzo dynamicznie, specjaliści od tego zagadnienia są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Poznanie problematyki zarządzania zapewnianiem ciągłości działania prowadzi do zrozumienia samej istoty funkcjonowania organizacji i głównego wyzwania co do zarządzania nią. Szkolenie przygotowuje do korzystania z wzorców dobrych praktyk z zapewniania ciągłości działania (normy BS 25999, BS 25777), a także ryzyka (ISO 27005, ISO 31000) i bezpieczeństwa (ISO 27001, ISO 27002).

Cel szkolenia:

– praktyczne opracowywania scenariuszy awaryjnych w zarządzaniu ciągłością działania lub w zarządzaniu kryzysowym

Odbiorcy szkolenia:

Specjaliści i menedżerowie:

– zarządzania ryzykiem
– zarządzania kryzysowego
– zarządzania bezpieczeństwem
– zarządzania ciągłością działania w sektorach: finansowym, przemysłowym i w administracji

Umiejętności, które nabędą uczestnicy szkolenia:

Umiejętność opisywania procesów biznesowych
Identyfikowanie ich zagrożeń i podatności
Wyznaczanie wymagań zapewniania ciągłości
Definiowanie polityki zapewniania ciągłości działania
Określanie zakresu dokumentacji planów ciągłości działania
Projektowanie scenariuszy awaryjnych
Projektowanie testów scenariuszy i posługiwanie się nimi

Forma szkolenia:

Wykłady połączone z warsztatami
Zagadnienia są omawiane w formie kilkunastominutowego wykładu, po czym następują około 30-minutowe ćwiczenia
Ćwiczenia składają się na spójny projekt, równocześnie słuchaczom pokazywany jest projekt wzorcowy

Czas trwania szkolenia:

2 dni – 2×8 godzin,godz.9-17

Koszty szkolenia:

2290 PLN + VAT*

Uwaga!!! Przy rejestracji do 20.01.2012r. obowiązuje cena 1900 PLN+VAT.

*możliwość negocjacji ceny przy zgłoszeniu kilku osób z firmy

*możliwość zorganizowania szkolenia wewnętrznego dostosowanego do potrzeb Państwa organizacji

Uczestnicy mają zapewniony lunch, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Ilość miejsc ograniczona. Zarejestruj się już dzisiaj!!!! Rejestracja -?

Podobne artykuły :