Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Business Intelligence w instytucjach finansowych 7 lutego 2012r.Warszawa

12 stycznia 2012

Zapraszamy Państwa do udziału w III  edycji konferencji poświęconej zagadnieniom Business Intelligence w instytucjach finansowych.
Business Intelligence to szereg elementów wspierających proces podejmowania decyzji. Opiera się na stosowaniu wielu umiejętności, technologii, aplikacji i praktyk, służących do przekształcania danych w informacje, a ich w wiedzę, wykorzystywaną ostatecznie do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Proponowana tematyka konferencji:
– gromadzenie i integracja danych – hurtownie danych
– zarządzanie danymi i ich jakością
– infrastruktura analityczna ? narzędzia do zaawansowanej analityki (OLAP, analizy Ad-hoc, Data Mining – eksploracja danych, planowanie strategiczne i operacyjne, dystrybucja informacji, raportów i analiz)
– narzędzia do zarządzania wydajnością finansową (Performance Management) (planowanie, budżetowanie, prognozowanie, analiza finansowa, strategiczna karta wyników)
– dynamika wdrożenia BI i otrzymywanych efektów
– OLAP ? odległe dzieje?

Na konferencję zapraszamy:
– kadrę podejmującą decyzje strategiczne w firmie ? dyrektorów finansowych; menadżerów Business Intelligence, dyrektorów i kierowników IT, kierowników projektów, architektów i specjalistów, administratorów hurtowni danych; architektów aplikacji; osoby odpowiedzialne za rozwój firmy.

Udział jest bezpłatny:
dla przedstawicieli firm i instytucji z sektora finansowego – banków, ubezpieczeń, doradców finansowych, funduszy inwestycyjnych.

Udział jest płatny:
dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23%VAT.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

Po konferencji zarejestrowani uczestnicy otrzymają dostęp do wszystkich prezentacji.
Rejestracja więcej ?

Ilość miejsc ograniczona.

Podobne artykuły :