Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Bezpieczny biznes – polityka i technologie

17 grudnia 2012

Nowoczesna firma posiada nowoczesne technologie  IT.
Nowoczesna firma nadąża za potrzebami rynku i Klientów.
Nowoczesna firma dba o dobrą renomę i PR. Nowoczesna firma korzysta z nowych form promocji i reklamy.
A więc…

Nowoczesna firma niezawodność i zaufanie, które jest możliwe tylko właściwej polityce bezpieczeństwa.

27 marca, WROCŁAW

strona konferencji >>>

W PROGRAMIE M.IN.:

- analiza i zarządzanie ryzykiem
- systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISMS
- zarządzanie incydentami i ciągłością działania
- audyty bezpieczeństwa
- polityka bezpieczeństwa
- systemy antywirusowe i firewall
- sprzętowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo
- zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
- mechanizmy identyfikacji i zapewnienie autentyczności
- zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU:

- prezesów i członków zarządu
- pełnomocników i doradców zarządu
- dyrektorów i kierowników technicznych
- dyrektorów i kierowników ds. bezpieczeństwa
- kierowników i szefów ochrony obiektów, ochrony mienia
- dyrektorów i kierowników ds. ryzyka operacyjnego
- dyrektorów i kierowników ds. zarządzania nieruchomościami
- dyrektorów i kierowników IT
- dyrektorów i kierowników finansowych
- facility managerów
- dyrektorów i kierowników ds. inwestycji
- Business Continuity Managerów
- audytorów

W tym przedstawicieli instytucji:

- publicznych, wojskowych oraz rządowych,
- bankowych i ubezpieczeniowych
- telekomunikacji i mediów
- usług
- produkcji
- przemysłu

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł +23% VAT.

Podobne artykuły :