Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Bezpieczny biznes – polityka i technologie

17 grudnia 2012

Nowoczesna firma posiada nowoczesne technologie  IT.
Nowoczesna firma nadąża za potrzebami rynku i Klientów.
Nowoczesna firma dba o dobrą renomę i PR. Nowoczesna firma korzysta z nowych form promocji i reklamy.
A więc…

Nowoczesna firma niezawodność i zaufanie, które jest możliwe tylko właściwej polityce bezpieczeństwa.

27 marca, WROCŁAW

strona konferencji >>>

W PROGRAMIE M.IN.:

– analiza i zarządzanie ryzykiem
– systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISMS
– zarządzanie incydentami i ciągłością działania
– audyty bezpieczeństwa
– polityka bezpieczeństwa
– systemy antywirusowe i firewall
– sprzętowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo
– zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
– mechanizmy identyfikacji i zapewnienie autentyczności
– zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU:

– prezesów i członków zarządu
– pełnomocników i doradców zarządu
– dyrektorów i kierowników technicznych
– dyrektorów i kierowników ds. bezpieczeństwa
– kierowników i szefów ochrony obiektów, ochrony mienia
– dyrektorów i kierowników ds. ryzyka operacyjnego
– dyrektorów i kierowników ds. zarządzania nieruchomościami
– dyrektorów i kierowników IT
– dyrektorów i kierowników finansowych
– facility managerów
– dyrektorów i kierowników ds. inwestycji
– Business Continuity Managerów
– audytorów

W tym przedstawicieli instytucji:

– publicznych, wojskowych oraz rządowych,
– bankowych i ubezpieczeniowych
– telekomunikacji i mediów
– usług
– produkcji
– przemysłu

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł +23% VAT.

Podobne artykuły :