Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Zyskaj na złocie – lokata inwestycyjna ?Na Wagę Złota? w Banku BPH

6 września 2010

Bank BPH wprowadził do oferty nowy Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy (SCD) oparty o cenę złota. Zysk z Lokaty Inwestycyjnej ?Na Wagę Złota? jest proporcjonalny do wzrostu wartości kruszcu na rynku londyńskim. Zapisy są przyjmowane w oddziałach Banku BPH od 30 sierpnia do 24 września br.

Lokata Inwestycyjna ?Na Wagę Złota? jest przeznaczona dla inwestorów, którzy oczekują wzrostu ceny kruszcu w perspektywie 24-miesięcznej.

Zysk z inwestycji będzie równy wzrostowi ceny złota w dniach końcowej obserwacji wskaźnika odniesienia (tj. 25, 26 i 27 września 2012 r.), przy czym maksymalny zysk może sięgnąć 20% (maksymalne odsetki są równe 20%, natomiast w dniu emisji, tj. 30 września br., Emitent może podnieść wysokość maksymalnych odsetek do 26%). W przypadku, gdyby zakładany scenariusz się nie zrealizował, tzn. jeśli po dwóch latach inwestycji, w dniach końcowej obserwacji wskaźnika odniesienia cena złota będzie niższa niż w dniach początkowej obserwacji (tj. 28, 29 i 30 września br.), produkt zapewnia 100% ochronę kapitału w dniu zapadalności inwestycji. Jeśli Klient wycofa się z inwestycji przed dniem jej zakończenia, zainwestowany przez niego kapitał jest chroniony na poziomie minimalnym równym 85%.

– Inwestorzy poszukują obecnie bezpiecznych inwestycji, przede wszystkim z powodu obawy o kondycję niektórych państw europejskich w połączeniu z gorszymi od oczekiwań danymi z USA. Tradycyjnie to właśnie złoto uznawane jest za bezpieczne aktywo. Potwierdzają to dane Światowej Rady Złota (World Gold Council) z lat 2008-2009, kiedy to nastąpił 25% wzrost popytu inwestycyjnego na ten kruszec. Zgodnie z najnowszymi danymi tej instytucji, popyt na złoto w II kwartale 2010 roku był o 36 procent wyższy niż rok wcześniej oraz o 34 procent. wyższy niż w I kwartale br.? ? powiedział Tomasz Rzeski, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Banku BPH.

Warunki nabycia Lokaty inwestycyjnej ?Na Wagę Złota?:

– forma inwestycji: Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy (SCD)
– przyjmowanie zapisów: 30.08 – 24.09.2010 r.
– okres inwestycji: 24 miesiące (30.09.2010 r. ? 02.10.2012 r.)
– nominał jednego SCD: 1 000 PLN
– minimalna kwota inwestycji: 3 000 PLN
– gwarancja zwrotu kapitału w dniu wykupu certyfikatów: 100%
– gwarancja kapitału w trakcie trwania inwestycji: 85%
– prowizja: do 0,9%
– forma prawna: bankowe papiery wartościowe emitowane przez Bank BPH SA na podstawie artykułu 89 i 90 Prawa Bankowego

Odsetki z Lokaty inwestycyjnej podlegają standardowemu opodatkowaniu od zysków kapitałowych. Środki ulokowane na SCD są objęte 100% ochroną BFG do kwoty 50 tys. EUR. Od zdeponowanych środków w okresie subskrypcji  nie są naliczane odsetki.

Inwestowanie w strukturyzowane certyfikaty depozytowe niesie ze sobą ryzyko inwestycyjne i możliwość utraty części zainwestowanego kapitału. Więcej informacji na temat produktu oraz związanych z nim ryzyk można znaleźć w Ogólnych Warunkach Emisji na stronie: www.inwestycje.bph.pl.

Zapisy będą przyjmowane we wszystkich oddziałach Banku BPH na terenie całego kraju. Warunkiem subskrypcji jest posiadanie lub otwarcie bezpłatnego konta oszczędnościowego bądź konta osobistego w Banku BPH. Dodatkowych informacji na temat subskrypcji udzielają Doradcy Klienta. Więcej informacji na stronie www.inwestycje.bph.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Podobne artykuły :