Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

WARTA DOM KOMFORT z bezpłatnym pakietem Assistance

14 listopada 2009

To propozycja dla wszystkich tych którzy budują lub już zamieszkują dom / mieszkanie i są zainteresowani jak najszerszym zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie adresowane jest do klientów deklarujących sumę ubezpieczenia domu lub mieszkania w wysokości co najmniej 200.000 zł lub mienia znajdującego się w środku w wysokości co najmniej 40.000 zł

Przedmiot ubezpieczenia:

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

– dom jednorodzinny
– lokal mieszkalny
– ruchomości domowe,
– stałe elementy lokalu
– garaż
– inny budynek
– ogrodzenie
– obiekty małej architektury

Zakres ochrony

Największym atutem tego ubezpieczenia jest przyjęcie nowatorskiej konstrukcji zakresu ochrony opartej o zasadę all risks.

Oznacza ona objęcie ochroną  wszystkich zdarzeń powodujących szkodę chyba, że dany ich rodzaj został wymieniony w katalogu wyłączeń ochrony. Rozwiązanie to znane było wcześniej z ubezpieczeń dużych podmiotów gospodarczych. WARTA włączyła odpowiedzialność na zasadzie all risks do powszechnie dostępnego ubezpieczenia dla posiadaczy domów i mieszkań.

All risk

Dlaczego to rozwiązanie jest tak ważne dla klienta ?

Większość firm funkcjonujących na rynku ściśle określa zakres ochrony i niezależnie od tego ogranicza go dodatkowo wprowadzając katalog wyłączeń. O tym więc, czy dana oferta jest mniej lub bardziej korzystna dla klienta decyduje lista zdarzeń, za które dana firma odpowiada, w zestawieniu z katalogiem wyłączeń odpowiedzialności. W ubezpieczeniu WARTA Dom Komfort zastosowano nowatorskie rozwiązanie polegające na przyjęciu odpowiedzialności za wszystko co nie jest wyłączone, a więc lista zdarzeń angażujących ochronę jest tak naprawdę nieskończenie długa. To zupełnie nowa jakość polis mieszkaniowych, wprowadzająca w życie postulat, by ubezpieczenie było proste i czytelne dla klienta.

Szczegóły oferty dostępne są tutaj oraz na stronie http://www.ubezpieczdom.pl/

http://www.warta.pl/dynamic/common/Artykul.jsp?aid=12348&active=1342

logo_ubezpieczeniapoludzkuWięcej nowości z rynku
ubezpieczeń znajdziesz na:
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl

Tagi: ,

Podobne artykuły :