Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

W Citi Handlowy inwestowanie w surowce

1 kwietnia 2011

Pod hasłem ?Zyskaj z surowcami? Citi Handlowy i PZU Życie SA rozpoczęły subskrypcję nowego Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie. Oprócz gwarancji zwrotu zainwestowanego kapitału na koniec okresu ochrony, produkt ten daje możliwość uzyskania Bonusa Inwestycyjnego, którego wysokość uzależniona jest od zachowania indeksów S&P GSCI Energy Official Close Index ER i S&P GSCI Industrial Metals Official Close Index ER.

Nowy produkt można nabyć w ramach oferty specjalnej ?Zgrany Duet?. Dzięki temu oprócz możliwości efektywnego pomnażania środków w ramach ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, klienci mogą także założyć wysokooprocentowaną lokatę na 3 lub 6 miesięcy. Okres subskrypcji potrwa od 23 marca do 29 kwietnia 2011 roku.

Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie ?Zyskaj z surowcami? to połączenie bezpieczeństwa inwestycji z możliwością osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż na depozytach bankowych oraz funduszach inwestycyjnych.

Strategia inwestycyjna produktu oparta jest o S&P GSCI Industrial Metals Official Close Index ER oraz S&P GSCI Energy Official Close Index ER. Udział indeksów w koszyku jest równy i wynosi 50%. Indeks S&P GSCI Industrial Metals Official Close ER obliczany jest i publikowany przez Standard & Poors od 1977 roku. W jego skład wchodzą kontrakty terminowe na metale przemysłowe. Indeks S&P GSCI Energy Official Close ER z kolei obliczany jest na bazie notowań surowców oraz produktów ropopochodnych, tj. ropa naftowa notowana na giełdzie w Nowym Jorku, ropa naftowa notowana na giełdzie w Londynie, benzyna bezołowiowa, olej opałowy, olej napędowy, gaz ziemny. Udział każdego z surowców wchodzących w skład indeksów dobierany jest na podstawie średniej wielkości jego produkcji na przestrzeni ostatnich 5 lat. Dzięki takiej metodologii możliwe jest poprawne odwzorowanie ekonomicznego znaczenia każdego ze składników każdego Indeksu.

Na zakończenie okresu ochrony ubezpieczeniowej, klient otrzymuje 100% wpłaconej składki oraz ma możliwość otrzymania dodatkowo Bonusa Inwestycyjnego. Bonus Inwestycyjny w Indywidualnym inwestycyjnym ubezpieczeniu na życie wyliczany jest jako procentowa zmiana wartości koszyka Indeksów z ostatniego dnia okresu odpowiedzialności do wartości koszyka Indeksów z drugiego dnia okresu odpowiedzialności, przy założeniu że wartość koszyka Indeksów nie przekroczy poziomu bariery w czasie trwania produktu. Jeżeli jednak poziom bariery zostałby przekroczony wielkość Bonusa Inwestycyjnego wyniesie 0. Wartość bariery mieści się w przedziale 160-175% wartości koszyka Indeksów z drugiego dnia okresu odpowiedzialności. Jej ostateczna wartość zostanie ustalona po zakończeniu okresu subskrypcji.

Oferta przygotowana została przez Citi Handlowy i PZU Życie SA. Bank pełni w tym przypadku rolę agenta ubezpieczeniowego. W związku z tym, że produkt ma konstrukcję ubezpieczenia na życie i dożycie, potencjalna wypłata Bonusa Inwestycyjnego jako części świadczenia ubezpieczeniowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. Sposób opodatkowania zależy od indywidualnej sytuacji klienta i w przyszłości może ulec zmianie.

Minimalna kwota składki wynosi 5 000 zł. Kwota ta w 100 proc. inwestowana jest w produkt. Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej to 3 lata. Subskrypcja w ramach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie ?Zyskaj z surowcami? potrwa do 29 kwietnia 2011 roku.

Szczegółowe zasady na jakich oferowane jest ubezpieczenie określone są w Ogólnych warunkach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie (OWU). Klienci mogą zapoznać się z OWU w oddziałach Citi Handlowy oraz na stronie www.online.citibank.pl. Ze szczegółami zasad funkcjonowania produktu, ryzyka inwestycyjnego, kosztów związanych z produktem oraz opisem formuły obliczania Bonusa Inwestycyjnego można zapoznać się w oddziale Citi Handlowy.

źródło: Citi Handlowy
www.citibank.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Podobne artykuły :