Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Ubezpieczenie Speedway V, szansa nawet na 17% zysku w rok.

30 maja 2011

Ubezpieczenie  ?Speedway V?, daje szansę na jedno-, dwu-, trzy- albo czterokrotność zysku od 13% do 17% w skali roku, jeśli w określonej dacie obserwacji notowania pięciu światowych koncernów będą na poziomie równym lub wyższym od poziomu początkowego.

Okres subskrypcji: 23 maja 2011 do 17 czerwca 2011
Koniec okresu wpłat składek: 20 czerwca 2011
Zapytaj o szczegóły:

Speedway V” w pigułce:

-     Automatyczne zakończenie okresu ubezpieczenia po 1, 2, 3 albo 4 latach
-     Cztery szanse na zysk od 13% do 17% składki zainwestowanej w skali roku
-     Jedno-, dwu-, trzy- albo czterokrotność zysku jeśli w określonej dacie obserwacji notowania pięciu spółek będą na poziomie równym lub wyższym od poziomu początkowego
-     Szansa na nieograniczony zysk na koniec inwestycji
-     Wypłata 100% składki zainwestowanej w przypadku wypłaty Kuponu
-     Zakres ubezpieczenia ? życie i dożycie Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia
-     Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia lub z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela
-     Minimalna składka zainwestowana ? 5 000 zł.
-     Ubezpieczyciel ? Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA

Zapytaj o szczegóły:

Karta informacyjna produktu

http://www.wealth.pl/gfx/wealth/files/s5/speedway_v_karta_informacyjna.pdf

sprawdz

Tagi: ,

Podobne artykuły :