Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Ubezpieczenie posagowe WARTA – Lepszy start w przyszłość

27 maja 2010

Dobro dziecka jest dla rodziców najważniejsze. Aby ułatwić mu start w dorosłość, warto pomyśleć o wykupieniu odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej oferowanej przez WARTĘ. Będzie to prezent na Dzień Dziecka, który zaprocentuje w przyszłości.

Ubezpieczenie Posagowe WARTY to program oszczędnościowo-ochronny, który ma za zadanie wesprzeć starania rodziców o zabezpieczenie finansowe dziecka. Środki zgromadzone na koncie polisy pomogą pokryć wydatki związane z edukacją i usamodzielnieniem się młodego człowieka.

Z kwoty zgromadzonej na polisie można skorzystać po osiągnięciu wieku wskazanego w umowie, tj. pomiędzy 18 a 25 rokiem życia. Ubezpieczenie posagowe to nie tylko budżet na start, ale również forma finansowego zabezpieczenia na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia uniemożliwiającego dalszą opiekę ? śmierci lub inwalidztwa osoby wykupującej ubezpieczenie.

Umowę może zawrzeć nie tylko rodzic, ale także osoba niespokrewniona z dzieckiem. Składkę z tytułu ubezpieczenia można opłacić jednorazowo lub systematycznie, co miesiąc, kwartał, pół roku, lub co rok. Przyszłość dziecka można zabezpieczyć już od 60 zł miesięcznie.

Umowę podstawową, zawartą na min. 5 lat można uzupełnić szeregiem dodatkowych opcji m.in. przejęcie opłacania składki przez TUnŻ WARTA w przypadku całkowitego inwalidztwa osoby wykupującej polisę, Renta Posagowa czy Fundusz Posagowy, który pozwala zainwestować dodatkowe środki finansowe (poza ustalonymi składkami) i tym samym zwiększyć sumę kapitału końcowego, wypłaconego dziecku na koniec okresu ubezpieczenia. Skorzystanie z zgromadzonych w tym funduszu środków możliwe jest w każdym czasie jego trwania.

Ubezpieczenie Inwestycyjne WARTA to kolejna możliwość oszczędzania dla dziecka . Główny nacisk położony jest tu na inwestowanie, przy jednoczesnym zredukowaniu części ochronnej. Ubezpieczeniem można objąć dziecko, które ukończyło 1 rok życia, ale nie ma ukończonych 25 lat.

Polisę można rozszerzyć o Pakiet Wypadkowy Współubezpieczonego ? ubezpieczenie życia i zdrowia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, który dodatkowo zabezpiecza na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń. Składkę można opłacić jednorazowo lub regularnie (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie). Długoletnia inwestycja nagradzana jest premią ubezpieczeniową – im dłuższa inwestycja, tym wyższa premia ubezpieczeniowa.

www.warta.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :