Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Ubezpieczenie-inwestycyjne ?Zyskuj z WIG 20? w ofercie Alior Banku

29 lipca 2010

Alior Bank udostępnił ubezpieczenie inwestycyjne o skróconej nazwie ?Zyskuj z WIG20?. Ubezpieczenie oferowane jest Klientom Alior Banku w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym wspólnie z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA. Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach ?Strategia 100? z gwarancją zwrotu kapitału w 100% w dniu zapadalności oraz ?Strategia 90? z 90% gwarancją kapitału. Do ubezpieczenia-inwestycyjnego mogą przystąpić klienci Alior Banku w wieku od 18 do 70 lat. Wybór jednej z dwóch strategii zależy od profilu inwestycyjnego klienta.


Klienci Alior Banku przystępujący do ubezpieczenia oprócz szeregu korzyści prawno-podatkowych uzyskują ochronę ubezpieczeniową, w tym zabezpieczenie na wypadek zgonu w wysokości 10% wartości początkowej inwestycji, nie więcej niż 10.000 PLN. Ubezpieczenie ?Zyskuj z WIG 20? zawiera także część inwestycyjną, dzięki której Klient w okresie dwóch lat ma możliwość zarabiania na wzrostach indeksu WIG20 przy zapewnionej pełnej (Strategia 100) lub ograniczonej (Strategia 90) ochronie kapitału w dacie zapadalności.

Charakterystyka strategii:
– Strategia 100  – to dwuletnie ubezpieczenie- inwestycyjne oferujące 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor partycypuje w 100% we wzroście indeksu WIG20 (Indeks) do czasu, gdy WIG20 osiągnie poziom 140% (Bariera) w którymkolwiek momencie inwestycji. Jeżeli Bariera zostanie osiągnięta Inwestor otrzyma Kupon nie mniejszy niż 6% i nie większy niż 8,5%.

– Strategia 90 ? to dwuletnie ubezpieczenie-inwestycyjne oferujące 90% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor partycypuje w 100% we wzroście indeksu WIG20 (Indeks) oraz w spadkach, jednak jego strata jest ograniczona maksymalnie do 10%. Partycypacja Inwestora we wzrostach Indeksu kończy się, gdy WIG20 osiągnie poziom 140% (Bariera) w którymkolwiek momencie inwestycji. Jeżeli Bariera zostanie osiągnięta Inwestor otrzyma Kupon nie mniejszy niż 16% i nie większy niż 18,5%. Jeżeli Bariera została osiągnięta, a na koniec inwestycji WIG20 jest poniżej wartości początkowej, wówczas Kupon pomniejszany jest o wartość spadku Indeksu, ale nie więcej niż o 10%.

Deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia można składać w placówkach Alior Banku i wybranych placówkach partnerskich w okresie subskrypcji do 20 sierpnia 2010 r. Minimalna wartość zapisu to 3.000 PLN, a opłata początkowa wynosi max 1,70%. Ubezpieczenie ?Zyskuj z WIG20? dostępne jest w połączeniu z atrakcyjnie oprocentowaną lokatą w promocji ?Razem Zyskujesz?.

www.aliorbank.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :