Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Ubezpieczenie inwestycyjne ?Agro Koszyk Plus II? w ofercie Alior Banku

9 marca 2011

Alior Bank udostępnił klientom ubezpieczenie inwestycyjne ?Agro Koszyk Plus II?. Jest to druga edycja tego produkty, dzięki któremu klienci banku otrzymują możliwość zaangażowania na rynku surowców spożywczych bez ryzyka kursowego i bez ryzyka utraty kapitału w dacie zapadalności inwestycji.

Zysk klienta uwarunkowany jest wzrostem wartości koszyka, w skład którego wchodzą: kukurydza, soja, cukier. Zysk wyznaczany jest poprzez porównanie wartości końcowej do wartości początkowej skorygowanego współczynnikiem partycypacji (70-90%). Udział poszczególnych surowców w koszyku jest równy i wynosi 1/3 dla każdego aktywa. Maksymalny zysk z inwestycji nie jest z góry ograniczony – co stanowi dużą zaletę tego produktu.

Klienci Alior Banku przystępujący do ubezpieczenia oprócz możliwości zarabiania na rosnących cenach artykułów spożywczych uzyskują ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci oraz korzyści prawno- podatkowe wynikające z formy prawnej oferowanego produktu.

Inwestycja dostępna jest dla w formie Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA. Do ubezpieczenia inwestycyjnego mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 70 lat. Minimalna wartość zapisu to 3 000 PLN, a opłata początkowa wynosi do 1,50 %. Deklaracje przyjmowane są w oddziałach Banku do 25 marca 2011 roku.

Klient zyskuje ochronę ubezpieczeniową i korzyści prawno-podatkowe:
* ubezpieczenie na życie ? wypłata osobom uposażonym aktualnej wartości inwestycji oraz świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego: 10% Wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 10.000 PLN,
* możliwość wskazania dowolnych uposażonych, którzy w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej otrzymają wartość inwestycji oraz świadczenie ubezpieczeniowe,
* wyłączenie świadczeń ubezpieczeniowych z postępowania spadkowego ? brak podatku od spadków i darowizn oraz uniknięcie często długotrwałych procedur spadkowych
* częściowe wyłączenie wartości inwestycji z egzekucji sądowej ? wyłączenie w ? świadczenia pieniężnego.

Inwestycja ?Agro Koszyk Plus II? oferowana jest w połączeniu z atrakcyjnie oprocentowanymi lokatami
w promocji ?Razem Zyskujesz?.www.aliorbank.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Podobne artykuły :