Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Roczna inwestycja strukturyzowana w Deutsche Bank PBC

9 maja 2010

Deutsche Bank PBC wprowadził do oferty certyfikat strukturyzowany Bonus Limitowany db WIG20, który umożliwia osiągnięcie zysku zarówno w okresie wzrostów, jak i umiarkowanych spadków akcji indeksu WIG20. Emitentem certyfikatów jest londyński Deutsche Bank AG. Produkt, w trakcie pierwszej subskrypcji, dostępny jest w oddziałach Deutsche Bank PBC do 27 maja br.

Certyfikaty Bonus Limitowany db WIG20 to instrument finansowy dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Ich emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie. Emisja przewidziana jest na 8 czerwca 2010 r.

Certyfikaty Bonus Limitowany db WIG20 powiązane są z wynikami indeksu giełdowego 20 największych spółek akcyjnych notowanych na GPW. Jeśli w okresie rocznej inwestycji indeks WIG20 nie spadnie do poziomu 80 procent swojej wartości początkowej lub poniżej tego poziomu, wówczas zysk wyniesie od 9,5 do 12,5 procent (ostateczna wartość bonusa zostanie ustalona przez emitenta dzień przed zakończeniem subskrypcji, czyli 26 maja br.).

W przypadku spadku indeksu do poziomu 80 procent wartości z początku inwestycji lub poniżej tego poziomu, zysk z certyfikatów będzie zależał od wartości indeksu WIG20 w końcowej dacie wyceny i będzie równy stopie zwrotu z indeksu, ograniczonej z góry do wartości z przedziału od 9,5 do 12,5 procent. ? Konstrukcja produktu ? z barierą na poziomie 80 procent poziomu początkowego indeksu WIG20 ? zapewnia ochronę kapitału przed ewentualnymi spadkami na rynku akcji, ale pod warunkiem, że w czasie inwestycji indeks WIG20 nie spadnie do poziomu bariery ? tłumaczy Monika Pawlak, menedżer ds. produktów strukturyzowanych z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC.

Inwestycja trwa rok. ? Certyfikaty Bonus Limitowany db WIG20 przeznaczone są dla Inwestorów, którzy w ciągu najbliższego roku oczekują stabilizacji na krajowym rynku akcji ? dodaje Monika Pawlak.

Opłata subskrypcyjna wynosi 0,5 procent od wpłacanego kapitału. Minimalna kwota inwestycji to 1000 zł. Emitent, czyli Deutsche Bank AG planuje wprowadzić certyfikaty do obrotu na GPW, co umożliwi inwestorom ewentualne wcześniejsze wycofanie się z inwestycji.

Podstawowe parametry certyfikatów Bonus Limitowany db WIG20:

* Forma prawna: certyfikat

* Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn

* Rating emitenta: A+ (S&P), Aa1 (Moody?s)

* Waluta: PLN

* Wartość nominalna: 100 złotych

* Cena emisji: 100 zł za 1 certyfikat; powiększona o opłatę subskrypcyjną 0,50 zł

* Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł (10 certyfikatów)

* Aktywo bazowe: indeks WIG20

* Zapadalność: 1 rok

* Okres subskrypcji: do 27 maja 2010 r.

* Data emisji: 8 czerwca 2010 r.

* Dzień ustalenia poziomu początkowego: 8 czerwca 2010 r.

* Dzień ustalenia poziomu końcowego: 8 czerwca 2011 r.

* Dzień zapadalności: 15 czerwca 2011 r.

Deutsche Bank PBC
www.deutsche-bank-pbc.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Podobne artykuły :