Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Program inwestycyjny NOWE TECHNOLOGIE od WARTY

8 czerwca 2010

Inwestycja w akcje 20 światowych liderów z branży IT, telekomunikacji i elektroniki to nowa oferta życiowej WARTY. Zysk z inwestycji z 90% ochroną kapitału może wynieść nawet do 50%. Dodatkowo klienci mogą ulokować oszczędności na atrakcyjnej 3-miesięcznej lokacie.


Program inwestycyjny NOWE TECHNOLOGIE to około 2,5 letni produkt w formie ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Stopa zwrotu z funduszu zależna jest od koszyka akcji 20 spółek z sektora IT, telekomunikacji i elektroniki.

Konstrukcja produktu opiera się na funduszu z częściową ochroną kapitału. Do obliczenia ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji brana będzie pod uwagę: średnia ważona indywidualnych stóp zwrotu spółek i ich wag w koszyku (udział każdej spółki w koszyku jest równy i wynosi 5%).

Przez cały okres umowy klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową na życie i zdrowie.

Maksymalny możliwy zysk z inwestycji wynosi 50%. W przypadku spadku indeksu maksymalna strata wyniesie 10% (ochrona kapitału na koniec umowy wynosi 90%). Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1000 złotych.

Program dostępny będzie od 1 czerwca do 30 lipca w placówkach Kredyt Banku. Każdy klient, który wykupi produkt w placówce Kredyt Banku będzie mógł dodatkowo założyć atrakcyjną 3-miesięczną lokatę,. Maksymalnie na depozycie można ulokować kwotę odpowiadającą wysokości środków zainwestowanych w Program Inwestycyjny NOWE TECHNOLOGIE, ale nie mniej niż 1000 złotych.

Konstrukcja funduszu

Wpłacona składka, po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy, inwestowana jest w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy NOWE TECHNOLOGIE. Aktywa w całości lokowane są w fundusz luksemburski: KBC Select Investors Warta Point Capped 1.
Stopa zwrotu jednostek uczestnictwa funduszu zależy od wzrostu wartości koszyka akcji 20 spółek. W koszyku znajdują się  takie spółki, jak np. Microsoft, SAP, Hewlett Packard, Google, Nokia, Oracle. Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w dniu zapadalności funduszu może wynieść 50%.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego, w tym także w wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w wyniku wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia równe jest wartości środków zgromadzonych w funduszu powiększonych nawet o 25% wpłaconej składki.

Ubezpieczeniem może być objęta osoba między 18. a 80. rokiem życia.

www.warta.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , ,

Podobne artykuły :