Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Polisa strukturyzowana oparta o indeks WIG20 w ofercie PKO Banku Polskiego

15 listopada 2009

PKO Bank Polski rozpoczął subskrypcję nowej polisy strukturyzowanej opartej o Indeks WIG20. Jest to produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny dający możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków bez ryzyka utraty kapitału, w przypadku dotrzymania do końca okresu odpowiedzialności.

Polisa Strukturyzowana WIG20 ? to atrakcyjny produkt w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, gwarantujący pełną ochronę kapitału po zakończeniu okresu odpowiedzialności. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat i nie przekroczyła 80 roku życia. Okres subskrypcji produktu kończy się 27 listopada 2009 r. Ochrona ubezpieczeniowa trwa 3 lata i rozpoczyna się siódmego dnia roboczego po zakończeniu okresu subskrypcji (tj. 8 grudnia 2009 r. i trwa do 7 grudnia 2012 r.).

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia przez klienta końca okresu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego jest równa 100% zainwestowanej składki powiększonej o Bonus Inwestycyjny, który w najbardziej optymistycznym scenariuszu może być równy 59,99%. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego wynosi 101% zainwestowanej składki.
?Inwestycja w nową polisę jest doskonałym rozwiązaniem dla osób zainteresowanych inwestowaniem środków na giełdzie bez ryzyka utarty kapitału i bez poświęcania czasu na samodzielne inwestycje. To sprawia, że nasz nowy produkt jest alternatywą do zapewniających wysokie stopy zwrotu aczkolwiek ryzykownych inwestycji giełdowych? – podkreśla Adam Frankowski, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych w PKO Banku Polskim.

Główne zalety produktu:
* możliwość inwestowania w największe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie bez ryzyka utraty kapitału po zakończeniu okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
* szansa na uzyskanie wysokiego Bonusu Inwestycyjnego, sięgającego aż 59,99% pod warunkiem, że WIG20 w okresie odpowiedzialności (3 lata) nigdy nie będzie wyższy bądź równy 160% wartości początkowej i jego wartość na koniec inwestycji wyniesie 159,99% wartości początkowej.
* możliwość uzyskania atrakcyjnego oprocentowania polisy istnieje także w sytuacji, gdy WIG20 w jakimkolwiek momencie okresu inwestycji będzie wyższy lub równy 160% początkowej wartości. W takim przypadku, po zakończeniu okresu odpowiedzialności, Klient otrzyma Bonus Inwestycyjny w wysokości min. 12,15%. Dokładna wartość Bonusu Inwestycyjnego należnego w tym przypadku zostanie ustalona po zakończeniu subskrypcji,
* środki wpłacone przez Klientów w okresie subskrypcji są oprocentowane. Oprocentowanie naliczane jest od dnia wpłaty do 26 listopada 2009 r. i wynosi 4% w skali roku,
* brak podatku od dochodów kapitałowych,
* brak opłat za przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczenia,
* minimalna kwota wpłaty wynosi jedynie 3 000 zł.

Polisa strukturyzowana WIG20 to produkt oferowany przez PKO Bank Polski przygotowany we współpracy z PZU Życie SA (Ubezpieczyciel). Koncepcja strategii inwestycyjnej polisy opartej na indeksie WIG20 została opracowana przez PKO Bank Polski.

Parametry produktu i zasady obliczania Bonusu Inwestycyjnego na koniec okresu zapadalności:

1. produkt zapewnia 100% udział we wzroście WIG20 po 3 latach od rozpoczęcia inwestycji, pod warunkiem jednak, że WIG20 w okresie 3 lat nigdy nie był wyższy lub równy 160% początkowej wartości,
2. jeżeli WIG20 w jakimkolwiek momencie inwestycji będzie wyższy lub równy 160% początkowej wartości, klient otrzyma min. 12,15%, który zostanie ustalony po zakończeniu subskrypcji,
3. jeżeli w dniu zakończenia okresu inwestycji WIG20 będzie poniżej początkowej wartości, klient otrzymuje 100% wartość zainwestowanej składki.

Przykładowe, hipotetyczne wyniki strategii inwestycyjnej:

Założenia:
WIG20 w dniu rozpoczęcia odpowiedzialności wynosi 2207,50 pkt
Indeks na koniec inwestycji to wartość jaką osiągnął WIG20 na zakończenie okresu odpowiedzialności
Minimalna wartość to najniższa wartość jaką osiągnął WIG20 w danej symulacji
Maksymalna wartość to najwyższa wartość jaką osiągnął WIG20 w danej symulacji
Przekroczenie bariery ? zdarzenie polegające na osiągnięciu lub przekroczeniu przez WIG20 160% wartości początkowej (WIG20 równy lub powyżej 3532 pkt)
Wartość odsetek to zysk (Bonus Inwestycyjny) jaki może zostać uzyskany z polisy.

Szczegóły oferty:

Tagi: , , , ,

Podobne artykuły :