Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Polisa ?Optima Profit? w Banku BPH

23 grudnia 2009

?Optima Profit? to produkt ubezpieczeniowo-oszczędnościowy oferowany przez Bank BPH. Łączy w sobie zalety lokaty bankowej i ubezpieczenia na życie i cieszy się wzrastającym zainteresowaniem wśród klientów.

Polisa ?Optima Profit? została wprowadzona do oferty Banku BPH dla klientów indywidualnych w listopadzie br. w odpowiedzi na utrzymujące się zainteresowanie polisami oszczędnościowymi ze zwolnieniem od podatku od zysków kapitałowych. Polisa została przygotowana wspólnie z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA.

Najważniejsze cechy polisy ?Optima Profit:

?    ubezpieczenie jest oferowane na okres 180 lub 360 dni;
?    gwarantowane oprocentowanie w skali roku wynosi odpowiednio dla okresu 180 i 360 dni 3,85% (odpowiednik lokaty o oprocentowaniu 4,76%) oraz 4,51% (odpowiednik lokaty o oprocentowaniu 5,56%);
?    brak opłat za otwarcie oraz likwidację polisy;
?    możliwość zakupu wielu polis;
?    minimalna kwota wpłaty na jedną polisę wynosi 5000 zł;
?    cała kwota świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn;
?    kwota z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych;
?    środki finansowe z polisy podlegają gwarancji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż 30.000 euro;
?    polisę Optima Profit może założyć każdy, kto ukończył 18 i nie ma jeszcze 80 lat;
?    w razie rezygnacji z ubezpieczenia wypłacana jest pełna kwota wpłaconej przez Klienta składki ubezpieczeniowej.

?Optima Profit? jest dostępna we wszystkich oddziałach Banku BPH. Wpłaty składek poprzez przelew wewnętrzny z ROR lub wpłatę gotówkową na ?Optima Profit? są zwolnione z opłat. Bank przygotował także ofertę specjalną konta Sezam dla klientów nabywających ?Optima Profit? polegającą na zwolnieniu z opłaty za prowadzenie nowo otwartych kont.

www.bph.pl

logo_ubezpieczeniapoludzkuWięcej informacji z rynku
ubezpieczeń znajdziesz na:
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl

Tagi:

Podobne artykuły :