Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

PL KBC Himalaja 1 już w sprzedaży!

23 kwietnia 2010

Od 19 kwietnia 2010 trwa sprzedaż subfunduszu PL KBC HIMALAJA 1, produktu w którym inwestor czerpie korzyści na tych rynkach, które w danym momencie rosną najszybciej. PL KBC HIMALAJA 1 to subfundusz z ochroną kapitału zagranicznego funduszu Global Partners, nominowany w PLN. Minimalna wartość inwestycji to 1 000 zł.

Profil inwestora

Dla osób, które:

* chcą inwestować w te indeksy, które w danym momencie rosną najszybciej,
* nie chcą podejmować nadmiernego ryzyka inwestycyjnego,
* oczekują ochrony zainwestowanych środków na koniec inwestycji*.

Polityka inwestycyjna

Fundusz PL KBC Himalaja 1 daje możliwość zarabiania na tym rynku, który znajduje się w fazie największego wzrostu. Analitycy wybrali sześć indeksów zróżnicowanych pod względem geograficznym, które dają ekspozycję na rynki, znajdujące się w różnej fazie rozwoju.

KONSTRUKCJA HIMALAJA

Trzyletni czas trwania subfunduszu został podzielony na sześć półrocznych okresów. Po pierwszym półroczu przeanalizowane zostanie zachowanie się wszystkich sześciu indeksów. Indeks, który wzrósł najwięcej zostanie usunięty z koszyka a jego wzrost zaliczony zostanie do wyniku subfunduszu.
Po kolejnym półroczu sytuacja powtórzy się. Spośród 5 pozostałych indeksów wybrany zostanie najlepszy indeks, a jego wzrost dopisany zostanie do wyniku subfunduszu, po czym zostanie on usunięty z koszyka. Kolejne obserwacje dokonywane będą jeszcze przez kolejne cztery, półroczne okresy. Zysk inwestora stanowić będzie średnia z najlepszych wyników indeksów w kolejnych okresach.

OCHRONA KAPITAŁU*

Ostatnie lata pokazały jak ważne jest bezpieczeństwo inwestycji, dlatego oprócz ciekawej konstrukcji PL KBC Himalaja 1 to inwestycja z ochroną kapitału, dzięki której nawet w najbardziej negatywnym scenariuszu, Inwestor otrzyma na koniec inwestycji zwrot zainwestowanych do subfunduszu środków. Opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna.

WAŻNE INFORMACJE:

* Minimalna kwota inwestycji: 1.000 zł + opłata za nabycie tytułów uczestnictwa;
* Okres subskrypcji: 19 kwietnia – 4 czerwca 2010
* Opłata za wydanie tytułów uczestnictwa: 2,4%-3,0%
* 19 kwietnia – 9 maja 2010: 2,4%
* 10 maja – 23 maja 2010: 2,7%
* 24 maja – 4 czerwca 2010: 3,0%
* Czas trwania Subfunduszu: ok. 3 lata;
* Dzień Zapadalności Subfunduszu: 31 lipca 2013;
* Ochrona w dniu zapadalności: 100% zainwestowanych środków;
* Zysk z Subfunduszu: nieograniczony
* Partycypacja: 100%

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji dwa razy na miesiąc, sprzedając tytuły uczestnictwa wg ich bieżącej wyceny, przy czym pierwszym dniem wyceny jest 16 czerwca 2010 r.

Profil ryzyka – bezpieczny

Subfundusz o profilu bezpiecznym, oferujący ochronę kapitału w Dniu Zapadalności subfunduszu.

www.kbctfi.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :