Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Pierwszy w Polsce fundusz indeksowy na wyłączność w mBanku i MultiBanku

7 września 2010

Klienci detalicznego pionu BRE Banku mogą zainwestować w nowym funduszu inwestycyjnym – Ipopema m-INDEKS FIO, odwzorowującym skład indeksu mWIG40. Produkt oferowany będzie na internetowych platformach sprzedaży mBanku i MultiBanku i dostępny dla 3 mln Klientów. Ipopema m-INDEKS FIO to nowy fundusz inwestycyjny, zarządzany przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Istotą funduszu jest jak najwierniejsze odwzorowanie składu indeksu mWIG40. W pierwszych sześciu miesiącach sprzedaży produktu, mBank i MultiBank będą wyłącznym dystrybutorem zewnętrznym funduszu.


W ramach przyjętej strategii, zarządzający Ipopema m-INDEKSem FIO kupuje akcje spółek w takich proporcjach, aby portfel funduszu odpowiadał w każdym dniu składowi indeksu mWIG 40. Wskazuje on obiektywnie jakie akcje, kiedy i w jakiej wartości powinny wejść do portfela funduszu. Dzięki temu proces inwestycyjny nie wymaga kosztownych analiz i badania celów inwestycyjnych.

Według ekspertów Ipopema TFI, indeks mWIG40 jest wierniejszą giełdową fotografią polskiej gospodarki niż np. WIG20, gdzie ponad 40 proc. stanowią spółki z sektora finansowego, a reszta to głównie firmy paliwowo-energetyczne. mWIG40 jest też mniej podatny na spekulacyjne przepływy kapitału. Dodatkowo, w trakcie hossy pozwalał historycznie uzyskać większy zwrot niż WIG20.

Zalety funduszu Ipopema m-INDEKS FIO:

* Strategia. Inwestorzy zyskują ekspozycję na cały rynek akcji w ramach indeksu mWIG40. Wynik funduszu zależy wyłącznie od koniunktury na rynku, a nie od trafności decyzji inwestycyjnych zarządzającego.
* Dostępność. Minimalna kwota inwestycji w fundusz jest niska i wynosi tylko 100 PLN (jednostki klasy A). Produkt jest funduszem inwestycyjnym otwartym (FIO).
* Niskie koszty zarządzania. Opłata za zarządzanie funduszem to 1,5% rocznie (dla jednostek klasy A, dostępnych do 100 zł) i 0,8% rocznie (dla jednostek klasy B, dostępnych od 200 tys. zł).
* Dywidendy dla uczestników funduszu. Aktywa funduszu powiększane są o dywidendy otrzymywane od spółek z portfela funduszu. Jest to różnica w stosunku do innych instrumentów finansowych opartych o zmianę wartości indeksu, np. kontraktów terminowych.
* Brak opłat dystrybucyjnych dla Klientów mBanku i MultiBanku. Klienci detalicznego pionu BRE Banku nie ponoszą żadnych opłat dystrybucyjnych w kanałach zdalnych (internet i telefon).

Obecnie mBank i MultiBank obsługują w Polsce 3 mln Klientów detalicznych, 577 tys. z nich inwestuje w funduszach inwestycyjnych. Łączna wartość zgromadzonych aktywów funduszy to aktualnie 2 mld zł.

Fundusz zarządzany przez Ipopema TFI SA dostępny będzie w mBanku od 1 września br. w ramach Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych oraz w usłudze Centrum Oszczędzania, oferowanej przez MultiBank. W ramach platform obu banków, Klienci mogą zainwestować aktualnie w ponad 240 funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez 16 TFI. Platformy zintegrowane są z rachunkami ROR banków, dzięki czemu składanie zleceń odbywa się szybko i sprawnie.

Wprowadzając akcyjny fundusz indeksowy Ipopemy, poszerzamy de facto ofertę Supermarketu Funduszu Inwestycyjnych o nową klasę funduszy. Dzięki temu na naszej platformie oferowane są zarówno fundusze lokalne, zagraniczne, jak i indeksowe – dotąd niedostępne na polskim rynku. Ponieważ nasza oferta w zakresie funduszy jest bardzo szeroka, stawiamy na jej rozwój przede wszystkim przez dodawanie produktów wyróżniających się na rynku, np. konstrukcją lub strategią – mówi Monika Chwiedziewicz, Naczelnik Wydziału Produktów Inwestycyjnych i Oszczędnościowych mBanku.

Liczymy, że wprowadzany produkt spotka się z zainteresowaniem Klientów chętnie wybierających fundusze z agresywną strategią inwestycyjną – mówi Hubert Pałgan, Dyrektor Departamentu Sprzedaży MultiBanku. – Fundusze akcyjne i hybrydowe stanowią obecnie ponad 50 proc.  aktywów zainwestowanych w TFI za pośrednictwem detalicznej części BRE Banku. Dla porównania, wg danych Analiz Online, ta wartość na rynku wynosi około 30 proc. – dodaje Pałgan.

www.mBank.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :