Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Oferta Multifund.pl największa na rynku

16 listopada 2009

Platforma inwestycyjna Multifund.pl poszerza swoją ofertę. Od dziś klienci platformy mają dostęp do trzech nowych produktów z oferty HSBC Asset Management. Dzięki wprowadzeniu nowych funduszy oferta Multifund.pl obejmuje X funduszy dedykowanych zarówno dla osób fizycznych i firm.

Wprowadzenie do oferty Multifund.pl nowych funduszy obligacji z oferty HSBC jest odpowiedzią na dobre perspektywy stojące przed rynkiem obligacji korporacyjnych na świecie, a jednocześnie stanowi doskonałą alternatywę do funduszy obligacji typu high yield (o ratingu nieinwestycyjnym), obligacji emerging markets lub instrumentów rynku pieniężnego w EUR lub USD.

Nowe produkty dostępne w Multifund.pl należą do grona funduszy specjalizujących się
w inwestycjach w komercyjne dłużne papiery wartościowe, taki jak np. obligacje rządowe. Oferta pierwszej w Polsce niezależnej platformy inwestycyjnej poszerzyła się o:

– Fundusz HSBC GIF Euro Core Credit Bond (EUR) – inwestujący przede wszystkim w denominowane w euro papiery komercyjne klasy Investment Grade, zachowując jednak możliwość inwestowania w papiery gwarantowane przez państwo, agendy rządowe i organizacje ponadnarodowe.

– Fundusz HSBC GIF US Dollar Core Plus Bond (USD) – inwestujący przynajmniej dwie trzecie łącznej ilości aktywów niepieniężnych w zdywersyfikowanym portfelu walorów o stałym dochodzie (np. obligacji) o ratingu Investment Grade oraz innych, podobnych papierów wartościowych z całego świata, denominowanych w USD.

– Fundusz HSBC GIF Global Core Plus Bond (USD) – inwestujący przynajmniej dwie trzecie łącznej ilości aktywów niepieniężnych w zdywersyfikowanym portfelu walorów o stałym dochodzie (np. obligacji) o ratingu Investment Grade oraz innych, podobnych papierów wartościowych z całego świata. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w papiery emitowane na rozwiniętych rynkach oraz w waluty krajów OECD.

Bliższych informacji udziela Biuro Prasowe Multifund.pl:

Multifund.pl (www.multifund.pl) to dynamicznie rozwijająca się platforma inwestycyjna utworzona i zarządzana przez Netfield S.A. Platforma uruchomiona została w 2006 r. Klienci za jej pomocą mają dostęp do najszerszej w Polsce oferty międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Platforma oferując produkty wielu instytucji, i gwarantuje minimalne stawki prowizji przy dokonywaniu transakcji.

Tagi:

Podobne artykuły :