Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Nowe subfundusze WIOF

13 sierpnia 2010

Miło nam poinformować, że na Platformie Inwestycyjnej Multifund.pl dostępne są już niedawno notyfikowane w Polsce kolejne subfundusze WIOF. Wierzymy, że marka WIOF oraz doświadczenie zarządzających sprawią, iż nowe Subfundusze spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Na platformie Multifund.pl mogą Państwo zakupić jednostki uczestnictwa zarówno klasy A jak i B w jednej z trzech walut: polski złoty, dolar amerykański bądź euro.


WIOF Emerging Europe Performance Fund

Inwestycje w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami firm zlokalizowanych lub posiadających udziały w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które weszły do UE w 2005 roku lub mają zostać przyjęte do UE w najbliższej przyszłości. Subfundusz może inwestować w warranty i jednostki uczestnictwa w każdej walucie emitowane przez firmy mające siedzibę w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

WIOF Emerging Europe Perf. Fund A (EUR)
WIOF Emerging Europe Perf. Fund A (PLN)
WIOF Emerging Europe Perf. Fund A (USD)
WIOF Emerging Europe Perf. Fund B (EUR)
WIOF Emerging Europe Perf. Fund B (PLN)
WIOF Emerging Europe Perf. Fund B (USD)

WIOF Green Energy Performance Fund

Inwestycje w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami sektora energii odnawialnej na całym świecie w firmy, które odnotowują stałe wyniki przez dłuższy okres czasu, dysponują potencjałem rozwojowym i kadrą zarządczą o uznanej reputacji. Subfundusz może również zainwestować ograniczoną część środków w ETFsy i inne odpowiadające fundusze sektora zielonej energii. Subfundusz może również inwestować w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Część aktywów netto subfunduszu może być gotówkowa.

WIOF Green Energy Perf. Fund A (EUR)
WIOF Green Energy Perf. Fund A (PLN)
WIOF Green Energy Perf. Fund A (USD)
WIOF Green Energy Perf. Fund B (EUR)
WIOF Green Energy Perf. Fund B (PLN)
WIOF Green Energy Perf. Fund B (USD)

WIOF Latin American Performance Fund

Inwestycje na rynkach akcji i obligacji Ameryki Łacińskiej. Przynajmniej 60% aktywów netto Subfunduszu będzie inwestowane w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami. Subfundusz może również inwestować w lokaty o stałym oprocentowaniu, instrumenty rynku pieniężnego i warranty.

WIOF Latin American Perf. Fund A (EUR)
WIOF Latin American Perf. Fund A (PLN)
WIOF Latin American Perf. Fund A (USD)
WIOF Latin American Perf. Fund B (EUR)
WIOF Latin American Perf. Fund B (PLN)
WIOF Latin American Perf. Fund B (USD)

www.multifund.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :