Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Nowe produkty strukturyzowane w ofercie Prestige Banku Millennium

9 lipca 2010

Bank Millennium rozpoczął emisję nowych produktów strukturyzowanych (Bankowych Papierów Wartościowych) powiązanych z indeksem DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE i surowcami rolnymi – Amerykański Wzrost I i Koszyk Śniadaniowy I. Amerykański Wzrost I to trzyletni produkt strukturyzowany denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest od kształtowania się cen indeksu DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DJIA).


Produkt jest skierowany do inwestorów, którzy podzielają założenie inwestycyjne przewidujące wzrost cen największych amerykańskich spółek w okresie najbliższych trzech lat. Finalna rentowność produktu będzie zależała od kształtowania się wartości indeksu DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE w czasie trwania inwestycji.

Zysk z produktu wyliczany jest według następującej formuły: 100% kapitału + MAX (0%; średnia wartość wskaźnika / wartość początkowa wskaźnika – 1)

gdzie:

Średnia wartość wskaźnika – średnia wartość oficjalnych poziomów zamknięcia wskaźnika z trzech corocznych obserwacji
Wartość początkowa wskaźnika – oficjalny poziom zamknięcia wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika.

Kapitał jest gwarantowany w 100% w Dacie Wykupu.

Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowanym Amerykański Wzrost I:

* Emitent: Bank Millennium SA
* Okres subskrypcji: 5 lipca 2010 r. – 27 lipca 2010 r. do godz. 16.00
* Okres inwestycji: 3 lata
* Waluta inwestycji: PLN
* Minimalna kwota: 25.000 PLN
* Gwarancja kapitału w Dacie Wykupu: 100%

Koszyk śniadaniowy I to trzyletni produkt strukturyzowany powiązany z surowcami rolnymi, denominowany w PLN, którego rentowność uzależniona jest od kształtowania się indeksów następujących surowców:

Pszenica (S&P GSCI Wheat)
Cukier (S&P GSCI Sugar)
Kukurydza (S&P GSCI Corn)
Kawa (S&P GSCI Coffee)

Ceny surowców oparte są na indeksach pokazujących oficjalny poziom zamknięcia ogłoszony przez Standard & Poor’s.
Produkt jest skierowany do inwestorów poszukujących inwestycji, która może wygenerować atrakcyjne stopy zwrotu w średnim terminie, gwarantując przy tym ochronę kapitału w dacie zapadalności na poziomie 100%.
Zysk z produktu uzależniony jest od wartości indeksów surowców rolnych.

Produkt strukturyzowany Koszyk Śniadaniowy I może co roku wygenerować 11% kupon, który zostanie naliczony pod warunkiem, że wartość indeksów wszystkich czterech surowców będzie w dacie obserwacji znajdować się na równi albo powyżej 90% swojej wartości początkowej. W przeciwnym wypadku wartość naliczonego kuponu za dany rok będzie wynosić 0%. Kupony będą akumulowane i wypłacane na koniec trwania inwestycji.

Jeżeli warunek naliczenia kuponu został spełniony, zysk z produktu wyliczany jest według następującej formuły: 100% kapitału + suma naliczonych kuponów

Kapitał jest gwarantowany w 100% w dniu wykupu.

Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowanym Śniadaniowy Koszyk I:

* Emitent: Bank Millennium SA
* Okres subskrypcji: 5 lipca 2010 r. – 27 lipca 2010 r. do godz. 16.00
* Okres inwestycji: 3 lata
* Waluta inwestycji: PLN
* Minimalna kwota: 25.000 PLN
* Gwarancja kapitału w Dacie Wykupu: 100%

www.bankmillennium.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :