Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Nowe Lokaty Inwestycyjne w Banku Millennium

6 września 2010

Bank Millennium rozpoczął subskrypcję dwóch nowych Lokat Inwestycyjnych – Stabilny Kurs i WIG 20. Produkty mogą wygenerować atrakcyjną stopę zwrotu (odpowiednio do 8 i 10 % w skali roku) przy pełnej gwarancji kapitału. Lokata Inwestycyjna Stabilny Kurs oparta jest o kurs EUR względem PLN. Jest to produkt nastawiony na wygenerowanie wysokiego zysku – nawet do 8% w skali roku – przy założeniu, że kurs EUR/PLN pozostanie w przedziale +0,10 groszy i -0,15 groszy w odniesieniu do kursu z dnia I obserwacji. Im większą liczbę dni kurs EUR będzie utrzymywał się w/w przedziale, tym zysk z inwestycji będzie wyższy.


Warunki Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Kurs:

* Możliwość uzyskania wysokiego zysku – do 8 % w skali roku
* Waluta inwestycji: PLN
* Okres inwestycji: 1 rok
* Minimalna kwota inwestycji: 2 000 PLN
* Gwarancja kapitału w dniu zapadalności lokaty: 100 %
* Brak opłat związanych z otwarciem lokaty.

Lokata Inwestycyjna Stabilny Kurs – ważne daty:

* Okres subskrypcji: 1 – 29 września 2010 r.
* Okres inwestycji: 30 września 2010 r. – 30 września 2011 r. (1 rok)
* I obserwacja: 30 września 2010 r.
* II obserwacja: 27 września 2011 r.

Lokata Inwestycyjna WIG 20 oparta jest o wzrost wartości Indeksu WIG 20. Produkt może wygenerować wysoki zysk – do 10 % w ciągu roku przy założeniu, że wartość indeksu wzrośnie i znajdzie się w określonym przedziale punktowym.

Warunki Lokaty Inwestycyjnej WIG 20:

* Możliwość uzyskania wysokiego zysku – do 10 % w skali roku
* Waluta inwestycji: PLN
* Okres inwestycji: 1 rok
* Minimalna kwota inwestycji: 2 000 PLN
* Gwarancja kapitału w dniu zapadalności: 100 %
* Brak opłat związanych z otwarciem lokaty.

Lokata Inwestycyjna WIG 20 – ważne daty:

* Okres subskrypcji: 1 – 29 września 2010 r.
* Okres inwestycji: 30 września 2010 r. – 30 września 2011 r. (1 rok)
* I obserwacja: 30 września 2010 r.
* II obserwacja: 27 września 2010 r.

Lokatę można założyć w oddziałach Banku Millennium na terenie całego kraju oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet.
www.bankmillennium.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :