Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Nowa Lokata Inwestycyjna WIGtoria III w Banku BPH

16 lipca 2010

Bank BPH wprowadza do oferty dla Klientów indywidualnych Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy (SCD) – Lokatę Inwestycyjną WIGtoria III, która bazuje na indeksie WIG20. Nowy produkt inwestycyjny umożliwia osiągnięcie zysku, a jednocześnie chroni kapitał. Zapisy są przyjmowane w oddziałach Banku BPH od 12 do 27 lipca br.


Lokata Inwestycyjna WIGtoria III gwarantuje 100% ochronę kapitału z dniem zapadalności inwestycji  i jest przeznaczona dla osób, które spodziewają się umiarkowanego wzrostu indeksu WIG20 w perspektywie najbliższych 18 miesięcy.

Zysk z inwestycji jest proporcjonalny do skali wzrostu indeksu WIG20 do poziomu bariery równej 140% początkowej wartości indeksu. Oznacza to, że jeśli na zakończenie inwestycji bariera nie zostanie osiągnięta, wówczas zysk Klienta będzie równy iloczynowi wzrostu indeksu WIG20 w okresie 18 miesięcy oraz poziomu partycypacji (minimalny poziom wskaźnika partycypacji wynosi 70%, a jego ostateczna wysokość zostanie ustalona przez emitenta w dniu emisji).

Jeśli natomiast w dniu zakończenia inwestycji indeks WIG20 będzie równy bądź wyższy od poziomu bariery, wówczas naliczony zostanie min. 7% Kupon (ostateczną wysokość Kuponu emitent ustali w dniu emisji). W przypadku, gdyby zakładany scenariusz nie zrealizował się, produkt zapewnia 100% ochronę kapitału, pod warunkiem utrzymania środków przez cały okres trwania inwestycji.

Warunki nabycia Lokaty Inwestycyjnej WIGtoria III:
? forma inwestycji: Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy (SCD)
? instrument bazowy: Indeks WIG20
? przyjmowanie zapisów: 12-27.07.2010 r.
? okres inwestycji: 18 miesięcy (30.07.2010 r. ? 02.02.2012 r.)
? nominał jednego SCD: 1 000 PLN
? minimalna kwota inwestycji: 3 000 PLN
? gwarancja zwrotu kapitału w dniu wykupu certyfikatów: 100%
? gwarancja kapitału w trakcie trwania inwestycji: 88%
? opłata subskrypcyjna:  0,85% (12-18.07);  1% (19-27.07)

Odsetki z Lokaty podlegają standardowemu opodatkowaniu od zysków kapitałowych. Środki ulokowane na SCD są objęte 100% ochroną BFG do kwoty 50 tys. EUR. Od zdeponowanych środków w okresie subskrypcji  nie są naliczane odsetki.

Inwestowanie w strukturyzowane certyfikaty depozytowe niesie ze sobą ryzyko inwestycyjne i możliwość utraty części zainwestowanego kapitału. Więcej informacji na temat produktu oraz związanych z nim ryzyk można znaleźć w Ogólnych Warunkach Emisji na stronie: www.inwestycje.bph.pl.

Zapisy będą przyjmowane we wszystkich oddziałach Banku BPH na terenie całego kraju. Warunkiem subskrypcji jest posiadanie lub otwarcie bezpłatnego konta oszczędnościowego bądź konta osobistego w Banku BPH. Dodatkowych informacji na temat subskrypcji udzielają Doradcy Klienta. Więcej informacji na stronie www.inwestycje.bph.pl oraz infolinii 0 801 406 406 lub  58 300 70 69.

www.bph.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :