Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Najlepsza lokata: 8% na 2 mies. bez podatku Belki.

7 września 2011

Sprawdź korzyści:
– na 2 miesiące
– z dzienną kapitalizacją
– od 500 zł do 10 000 zł
– bez zakładania konta !

* Lokata z dzienną kapitalizacją odsetek – oprocentowanie nominalne 6,47% w skali roku. Z uwagi na zaokrąglenie
kwoty podatku od dochodów kapitałowych podatek ten (wg stanu prawnego na dzień sporządzenia niniejszej
informacji) wynosi 0 zł, co oznacza, że inna lokata w tych samych granicach kwotowych, na taki sam okres,
dla której podatek ten byłby równy 19%, musiałaby mieć oprocentowanie 8% w skali roku, aby Klient uzyskał
analogiczny zysk. Lokata wyłącznie dla nowych klientów Getinonline – można założyć 10 takich lokat na łączna
kwotę 100 tys. zł. Oferta ważna do 31 sierpnia 2011 r.
NADAWCA: Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018507, NIP 7120102793, REGON 004184103, której kapitał
zakładowy wynosi 953.763.097,00 zł (w pełni wpłacony).

 

 

 

 

Podobne artykuły :