Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

MultiKredyt Oszczędnościowy w MultiBanku

21 marca 2009

MultiKredyt Oszczędnościowy to nowatorski produkt MultiBanku, udzielany pod zabezpieczenie środkami ulokowanymi na rachunku oszczędnościowym MultiMax, lokatach złotowych lub walutowych. Czy MultiKredyt Oszczędnościowy to produkt dla Ciebie?


tak, jeśli posiadasz oszczędności na lokacie lub na koncie oszczędnościowym i niespodziewanie potrzebujesz gotówki, teraz nie musisz zrywać lokaty i tracić należnych odsetek – Twoje oszczędności mogą być zabezpieczeniem atrakcyjnie oprocentowanego kredytu w formie kredytu odnawialnego tak, jeśli posiadasz oszczędności, ale nie chcesz ich „zamrażać” na dłuższy okres na lokacie, bo obawiasz się niespodziewanych wydatków, korzystając z MultiKredytu Oszczędnościowego nie tracisz odsetek na lokacie a potrzebna gotówka jest do Twojej dyspozycji tak, jeśli gromadzisz środki na lokatach walutowych, ale ich zerwanie w danym momencie jest nieatrakcyjne ze względu na niekorzystny kurs waluty, MultiKredyt Oszczędnościowy pozwoli Ci utrzymać płynność finansową do momentu poprawy warunków rynkowych

Co to znaczy, że MultiKredyt Oszczędnościowy udzielany jest w formie kredytu odnawialnego?
MultiKredyt Oszczędnościowy zostanie uruchomiony na Twoim MultiKoncie powiększając dostępne do wykorzystania środki. Oprocentowanie będzie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty MultiKredytu Oszczędnościowego, dopóki ich nie wykorzystasz nie płacisz odsetek. Każda wpłata na konto „odnawia” przyznany limit kredytu, zmniejsza kwotę zadłużenia i wysokość odsetek, a środki nadal pozostają do Twojej dyspozycji.

Warunki MultiKredytu Oszczędnościowego:
kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy z opcją automatycznego przedłużenia.
kwota minimalna 1 000 PLN
maksymalna kwota kredytu
– dla posiadaczy MultiKonta Aquarius ? 120 000 PLN
– dla posiadaczy MultiKonta ja lub my ? 80 000 PLN
– dla osób uzyskujących dochód z działalności gospodarczej – 50 000 PLN

Jak wysoki kredyt możesz uzyskać?
Zabezpieczeniem kredytu mogą być środki ulokowane na lokatach terminowych złotowych i walutowych (z wyłączeniem lokat negocjowanych) lub na rachunku MultiMax i MultiMax Aquarius.
jeśli zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią środki zgromadzone na lokatach terminowych prowadzonych w PLN, na rachunku MultiMax lub MultiMax Aquarius możesz uzyskać 80% wartości zgromadzonych środków
– jeśli zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią środki zgromadzone na lokatach terminowych prowadzonych w walutach wymienialnych możesz uzyskać 70% wartości zgromadzonych środków (wysokość limitu jest ustalana w wyniku przeliczenia depozytu po kursie kupna waluty)
https://www.multibank.pl/dla_ciebie/kredyty/multikredyt?_a=40928

Przejdź do spisu treści blisko 800 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Podobne artykuły :