Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

MOC ENERGII w Kredyt Banku

9 kwietnia 2010

Inwestycja w spółki z sektora energetycznego to nowa oferta życiowej WARTY i Kredyt Banku. Zysk z inwestycji z ochroną kapitału może wynieść nawet do 50%. Dodatkowo można ulokować oszczędności na trzymiesięcznej lokacie w Kredyt Banku z oprocentowaniem w wysokości 6,5% w skali roku.

Program inwestycyjny MOC ENERGII to 2,5 letni produkt w formie ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Na koniec okresu ubezpieczenia klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o wypracowany zysk. Stopa zwrotu  z funduszu zależna jest od koszyka 20 spółek z sektora energetycznego.

Oferta kierowana jest do klientów preferujących bezpieczny profil inwestycyjny. Konstrukcja produktu opiera się na funduszu z częściową ochroną kapitału. Do obliczenia ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji brana będzie pod uwagę: średnia ważona indywidualnych stóp zwrotu spółek i ich wag w koszyku (udział każdej spółki w koszyku jest równy i wynosi 5%) oraz partycypacja w wysokości: 200% we wzroście wartości koszyka oraz 100% w spadku wartości koszyka. Dodatkowo, przez cały okres umowy klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową na życie i zdrowie.

Maksymalny możliwy zysk z inwestycji wynosi 50%. W przypadku spadku indeksu maksymalna strata wyniesie 10% (ochrona kapitału na koniec umowy wynosi 90%).Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1000 złotych.

Program dostępny będzie od 1 kwietnia do 31 maja w placówkach Kredyt Banku. Każdy klient, który wykupi produkt w placówce Kredyt Banku będzie mógł dodatkowo założyć 3-miesięczną lokatę, oprocentowaną na 6,5% w skali roku. Maksymalnie na depozycie można ulokować kwotę odpowiadającą sumie środków zainwestowanych w Program Inwestycyjny MOC ENERGII.

Konstrukcja funduszu

Wpłacona składka, po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy, inwestowana jest w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy MOC ENERGII. Wszystkie jego aktywa inwestowane są w luksemburskim funduszu KBC Select Investors Warta Booster 1.

Stopa zwrotu jednostek uczestnictwa funduszu zależy od wzrostu wartości koszyka akcji 20 spółek , takich jak np.: ENEL SPA, RWE AG, AMERICAN ELECTRIC POWER,  IBERDROLA SA, FIRSTENERGY CORP itp. Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w dniu zapadalności funduszu może wynieść 50%.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego, w tym także w wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w wyniku wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia równe jest wartości środków zgromadzonych w funduszu powiększonych nawet o 25% wpłaconej składki.

Ubezpieczeniem może być objęta osoba między 18. a 80. rokiem życia.

www.kredytbank.pl
www.warta.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :