Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Lokata inwestycyjna WIGtoria II ? zyskaj na wzroście WIG 20

12 maja 2010

Bank BPH wprowadza do oferty dla Klientów indywidualnych Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy (SCD) – Lokatę WIGtoria II bazującą na indeksie WIG20. Nowy produkt inwestycyjny umożliwia osiągnięcie zysku, a jednocześnie chroni zainwestowany kapitał. Zapisy są przyjmowane w oddziałach Banku BPH do 28 maja br.


Lokata inwestycyjna WIGtoria II oferuje 100% ochronę kapitału i jest przeznaczona dla osób, które spodziewają się umiarkowanego wzrostu indeksu WIG20 w perspektywie najbliższych 18 miesięcy.

Zysk z inwestycji jest proporcjonalny do skali wzrostu indeksu WIG20 do poziomu bariery równej 140% początkowej wartości indeksu. Oznacza to, że jeśli na zakończenie inwestycji bariera nie zostanie osiągnięta, wówczas zysk Klienta będzie równy iloczynowi wzrostu indeksu WIG20 w okresie 18 miesięcy oraz poziomu partycypacji (minimalny poziom wskaźnika partycypacji wynosi 70%, a jego ostateczna wysokość zostanie ustalona przez emitenta w dniu emisji). Jeśli natomiast w dniu zakończenia inwestycji indeks WIG20 będzie równy bądź wyższy od poziomu bariery, wówczas naliczony zostanie min. 7% kupon (ostateczną wysokość Kuponu emitent ustali w dniu emisji). W przypadku, gdyby zakładany scenariusz nie zrealizował się, produkt zapewnia 100% ochronę kapitału, pod warunkiem utrzymania środków przez cały okres trwania inwestycji.

Podstawowe warunki emisji Lokaty WIGtoria II:
? forma inwestycji: Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy (SCD)
? instrument bazowy: Indeks WIG20
? okres przyjmowania zapisów: 10.05.2010 r. ? 28.05.2010 r.
? okres inwestycji: 18 miesięcy (02.06.2010 r. ?  05.12.2011 r.)
? nominał jednego SCD: 1 000 PLN
? minimalna kwota inwestycji: 3 000 PLN
? opłata subskrypcyjna: 0,75% (do 16 maja), 1,00% (17-23 maja), 1,25% (24-28 maja)
? gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału w dniu wykupu certyfikatów: 100%
? gwarancja kapitału w trakcie trwania inwestycji: min. 88%

Zapisy będą przyjmowane we wszystkich oddziałach Banku BPH na terenie całego kraju. Warunkiem subskrypcji jest posiadanie lub otwarcie bezpłatnego konta oszczędnościowego bądź konta osobistego w Banku BPH. Dodatkowych informacji na temat subskrypcji udzielają Doradcy Klienta. Więcej informacji znajduje się na stronie www.inwestycje.bph.pl oraz pod numerami infolinii 0 801 433 433 lub 58 308 55 57.


www.bph.pl

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :