Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Kolejne produkty strukturyzowane w ING

24 listopada 2009

ING Bank Śląski zaoferował klientom nowy produkt strukturyzowany ? Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy ?Stawiam na złotego?. Subskrypcja tego produktu odbędzie się w dwóch turach ? od 23 listopada do 4 grudnia i od 7 do 18 grudnia.

Dzisiaj rozpoczęliśmy oferowanie Inwestycyjnego Planu Ubezpieczeniowego ?Stawiam na złotego?. Jest to półtoraroczny produkt strukturyzowany w konwencji grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Dochodowość IPU ?Stawiam na złotego? jest uzależniona od zmiany wartości złotego w stosunku do euro. Bank będzie oferował produkty o konstrukcji inwestycyjnej, w której wypracowany zysk z inwestycji będzie wynikał z aprecjacji złotego względem waluty europejskiej, w dwóch następujących po sobie turach. Tym samym, produkty te będą dostępne dla naszych klientów do 18 grudnia br. włącznie ? powiedział Dariusz Maliszewski, zarządzający Wydziałem Produktów Strukturyzowanych w ING Banku.

Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy ?Stawiam na złotego? to program inwestycyjno-ubezpieczeniowy z jednorazową wpłatą skierowany do klientów detalicznych, w tym również z segmentu Personal Banking. Jego dochodowość zależy od zachowania się kursu złotego względem euro i wyliczana jest w oparciu o kurs średni publikowany przez Narodowy Bank Polski. Minimalna kwota lokaty wynosi 10 tys. zł, a okres inwestycji 18 miesięcy. Subskrypcje IPU ?Stawiam na złotego? będą prowadzone w dniach od 23 listopada do 4 grudnia, a następnie od 7 do 18 grudnia b.r.

Produkty strukturyzowane oferowane przez ING Bank Śląski, poza możliwością osiągnięcia zysku, dają pełną gwarancję zainwestowanego kapitału w dacie ich zakończenia.
www.ingbank.pl

Podobne artykuły :