Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Inwestycja w Złoto Teksasu w PKO Banku Polskim

16 września 2010

Złoto Teksasu to kolejna polisa strukturyzowana w ofercie PKO Banku Polskiego. Produkt oparty o cenę ropy naftowej WTI pozwala zarabiać zarówno na wzrostach jak i na spadkach ceny jednego z najbardziej pożądanych surowców, przy 100 proc. ochronie kapitału na koniec inwestycji.

Wybierając inwestycję w polisę strukturyzowaną Złoto Teksasu, klienci uzyskują dostęp do rynku ropy naftowej WTI (West Texas Intermediate Light Sweet Crude Oil). Ropa WTI to jeden z dwóch najbardziej znanych rodzajów tego surowca, na których przeprowadza się transakcje na światowych rynkach.

– Nasza najnowsza Polisa jest jednym z najbardziej atrakcyjnych produktów strukturyzowanych oferowanych obecnie na rynku. Ceny ropy naftowej są historycznie słabo skorelowane z rynkiem akcji, zatem Złoto Teksasu to doskonała propozycja przede wszystkim dla klientów, którzy mają już produkty oparte o rynek akcji i chcą zdywersyfikować swój portfel ? podkreśla Adam Frankowski, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych.

Produkt zapewnia 100% udział we wzroście lub spadku ceny ropy naftowej WTI po 3 latach od rozpoczęcia inwestycji. Warunkiem jest, że cena ropy naftowej w tym okresie nigdy nie będzie równa lub wyższa od 150% początkowej wartości ani równa lub niższa od 50% początkowej wartości.

Jeśli taki warunek nie zostanie spełniony, klient otrzyma kupon minimum 5% za okres 3 lat. Przy czym wysokość barier zostanie ostatecznie ustalona po zakończeniu okresu subskrypcji. Dolna bariera będzie zawierała się w przedziale od 45% do 55% początkowej wartości ceny ropy naftowej WTI, natomiast górna w przedziale od 145% do 155% jej ceny początkowej. Poziom docelowy barier wynosi 50% i 150%.

Polisa strukturyzowana Złoto Teksasu oferowana jest w formie ubezpieczenia na życie i dożycie. Okres inwestycji trwa 3 lata, tj. od 19 października 2010 do 18 października 2013. Od zysków w okresie inwestycji klienci nie płacą tzw. podatku Belki. Polisa jest także produktem łatwo dostępnym – minimalna wysokość inwestycji wynosi 5 tys. zł.

Z oferty skorzystać można od 13 września do 8 października 2010. Ponadto środki w okresie subskrypcji są oprocentowane 2 % w skali roku (opodatkowaniu podlegają odsetki od środków w okresie subskrypcji).

Produkt przygotowany został przez PKO Bank Polski we współpracy z Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA. Więcej informacji na temat produktu i ryzyka związanego z inwestowaniem znajduje się na stronie www.pkobp.pl

Oprócz polisy strukturyzowanej Złoto Teksasu do 17 września 2010 trwa jeszcze subskrypcja Lokaty strukturyzowanej EUR/PLN, która cieszy się zainteresowaniem klientów.

www.pkobp.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :