Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Inwestycja na ?piątkę? w Expanderze

5 listopada 2009

Szansa na wysokie zyski nawet przy pełnej ochronie kapitału po zakończeniu okresu ubezpieczenia, efektywna podatkowo konstrukcja, możliwość pośredniego inwestowania w spółki będące liderami w swoich branżach ? to podstawowe atuty ubezpieczenia ?Mocna Piątka?. Produkt dostępny jest już w oddziałach Expandera. Inwestorzy wracają na parkiet, o czym świadczy m.in. rosnąca liczba rachunków maklerskich, napływ kapitału z zagranicy na polską giełdę czy wpłaty do funduszy inwestycyjnych. Skala wzrostu warszawskiej giełdy (80% w ciągu ośmiu miesięcy) zachęca do inwestowania, ale wysokie ryzyko oraz sprzeczne opinie dotyczące przyszłości gospodarek utrudniają podejmowanie decyzji.

Ubezpieczenie ?Mocna Piątka? daje możliwość inwestowania na giełdzie, a przy tym chroni wpłacony kapitał. Wynik z inwestycji zależny jest od cen akcji pięciu globalnych spółek, są to: Altria Group (producent m.in. papierosów Marlboro), gigant branży logistycznej Deutsche Post, koncern farmaceutyczny Merck, francuski lider branży spożywczej Danone oraz niemiecka spółka energetyczna E.ON znana z silnego zaangażowania w rozwój energii wiatrowej. Aby premia mogła być wypłacona, cena akcji każdej z tych spółek w dniu odczytu na koniec okresu ubezpieczenia nie może być mniejsza niż w określonym dniu na początku okresu ubezpieczenia.

– Nawet w czasie hossy można stracić. Inwestorzy indywidualni są szczególnie narażeni na ryzyko zakupu „na górce?. Świadczą o tym najwyższe w tym roku napływy do funduszy, kiedy giełda miała za sobą sześć miesięcy dynamicznych wzrostów. W przypadku korekty inwestorzy często nie wytrzymują napięcia i wycofują pieniądze ze stratą. Spokojny sen i perspektywę solidnych zysków może zapewnić takie rozwiązanie inwestycyjne jak Mocna Piątka ? mówi Maciej Kossowski, Prezes Wealth Solutions S.A., firmy będącej współtwórcą produktu.

Ubezpieczenie ?Mocna Piątka? oferowana jest w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie istnieje możliwość osiągnięcia zysku z inwestycji na poziomie od 18% do 24%. Jeśli warunek wymieniony powyżej nie zostanie spełniony, wówczas inwestorowi zwrócone zostanie 100% zainwestowanej składki na koniec okresu ubezpieczenia. Zysk jest wolny od podatku Belki, a więc 24% zysku w Mocnej Piątce odpowiada 29-procentowej stopie zwrotu z inwestycji opodatkowanej. W wariancie drugim gwarancja kapitału wynosi 80% składki zainwestowanej po zakończeniu okresu ochrony, a możliwy do osiągnięcia zysk wynosi od 40% do 60% zainwestowanej składki.

– Mocna Piątka w ofercie Expandera daje szanse dwucyfrowych zysków rocznie. Możliwość pełnej ochrony kapitału i efektywna podatkowo konstrukcja, czynią ten produkt bardzo atrakcyjnym nawet dla najostrożniejszych inwestorów ? mówi Marcin Szostak, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży w Expander Advisors.

Ubezpieczenie ?Mocna Piątka? dostępne jest w ramach subskrypcji trwającej do 6 listopada 2009 roku. Minimalna składka wynosi 3000 zł. Ubezpieczenie oferowane jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Szczegóły ubezpieczenia, w tym ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Mocna Piątka dostępnych w oddziałach Expandera. Ubezpieczony otrzyma w zależności od wariantu zwrot 100% lub 80% składki zainwestowanej po zakończeniu okresu odpowiedzialności pod warunkiem dożycia do końca okresu odpowiedzialności. Rezygnacja z ubezpieczenia w trakcie trwania okresu odpowiedzialności nie gwarantuje zwrotu 100% lub 80% składki zainwestowanej.

Dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie, w przypadku śmierci ubezpieczonego, uprawnieni wskazani do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu ubezpieczonego otrzymają 100,1% składki zainwestowanej. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn. Ochronę ubezpieczeniową świadczy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA. Expander jest dystrybutorem produktu.

Poza ?Mocną Piątką? doradcy Expandera oferują klientom szeroką gamę innych produktów oszczędnościowych, emerytalnych oraz inwestycyjnych. Na ofertę Expandera składają się również produkty ochronne, zdrowotne i kredytowe.

www.expander.pl

Tagi:

Podobne artykuły :