Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Inwestuj w najlepsze wina świata

4 października 2010

Inwestycja Wielkie Roczniki

Inwestycja Whisky MO OR

  • Inwestycja oparta o najlepsze roczniki win bordoskich
  • Ceny win w wieloletnim trendzie rosnącym
  • Wysoki popyt ze strony konsumentów przy ograniczonej podaży


Prezentowane wyniki historyczne zostały osiągnięte w okresie od 1 stycznia 2007 do 1 stycznia 2010 i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości. Inwestycje w wino powinny mieć charakter średnio lub długookresowy, a Inwetor powinien mieć świadomość istnienia ryzyka utraty części lub całości wpłaconych środków. Wealth Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 24, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 318118, o kapitale zakładowym 500.000,-zł w pełni opłaconym, NIP 525 239 69 74, REGON 140998978.

Tagi: ,

Podobne artykuły :