Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Inwestuj na plus z Pekao

16 lipca 2010

W ofercie Banku Pekao SA pojawił się nowy produkt łączący cechy innowacyjnej inwestycji o podwyższonym poziomie ochrony kapitału oraz atrakcyjnej ochrony ubezpieczeniowej –  Platforma Inwestycyjno- Ubezpieczeniowa ?Inwestycja  na Plus”.

?Platforma Inwestycyjno-Ubezpieczeniowa to nowy, unikalny  program, który w przyszłości pozwoli rozbudowywać ofertę o nowe strategie lub produkty –  tłumaczy Mateusz Gołąb, Dyrektor Departamentu Klienta Zamożnego Banku Pekao SA, nadzorujący rozwój produktów inwestycyjno – ubezpieczeniowych w  Banku – ?Inwestycja na Plus” stwarza możliwości inwestowania na rynkach z dużym potencjałem wzrostu, a jednocześnie pozwala korzystać z szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, niespotykanego na rynku przy konstrukcji tego typu produktów.”

?Inwestycja na Plus” umożliwia wybór jednej z czterech strategii inwestycyjnych. Trzy z nich, tzw. strategie zabezpieczone, zostały wyposażone w mechanizm dążący do zabezpieczenia 90% wartości maksymalnej jednostki uczestnictwa osiągniętej w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Czwarta strategia oferuje potencjalnie  wyższy zysk, jednak w jej przypadku nie występuje ochrona kapitału – aktywa są lokowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym.

Strategie zabezpieczone składają się z funduszy pieniężnych i akcyjnych, przy czym udział funduszy akcyjnych (Rynku Polskiego, Europy Wschodniej i Dalekiego Wschodu) może stanowić maksymalnie 50%. Klienci, którzy akceptują wyższe ryzyko mogą wybrać strategię, która nie jest zabezpieczona, ale może zapewnić potencjalnie wyższe zyski  – wówczas portfel inwestycyjny może składać się w 100% z funduszy akcyjnych (Rynek Surowców i Nowych Gospodarek). Klient może dowolnie kształtować swój portfel inwestycyjny, przenosząc bezpłatnie środki pomiędzy strategiami w ramach polisy.

Istotną zaletą produktu jest pakiet ubezpieczeń obejmujący wypłatę osobom uposażonym 100% wpłaconych składek w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jeśli chodzi o zyski, wypłacana jest bieżąca wartość inwestycji, a w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku dodatkowo 25% wartości zgromadzonych środków. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypłatę rekompensaty za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeśli hospitalizacja nastąpi wskutek nieszczęśliwego wypadku, oraz opłacenie rachunków ubezpieczonego w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem i pobytem  w szpitalu. Do ubezpieczenia może przystąpić, bez badań lekarskich, osoba w wieku od 18 do 76 lat. Świadczenia ubezpieczeniowe są zwolnione z podatku  od spadku, nie wchodzą do masy spadkowej i są zwolnione z ewentualnych egzekucji sądowych do wysokości 75%.

Środki pochodzące ze składek lokowane są na dwóch odrębnych rachunkach: rachunku podstawowym, gdzie trafia pierwsza wpłata w wysokości minimum 5 000 zł i rachunku swobodnego dostępu, gdzie trafiają kolejne wpłaty w wysokości minimum 1 000 zł. Z tego ostatniego rachunku klient może wypłacać pieniądze bezpłatnie, w  dowolnym momencie. Natomiast wypłata częściowa  z rachunku podstawowego może być zrealizowana bezpłatnie raz w roku. Swobodny dostęp do lokowanych środków w trakcie trwania inwestycji to dodatkowy atut produktu zapewniający klientom płynność finansową.

?Inwestycję na Plus” przygotowano we współpracy z TU Allianz Życie Polska S.A. Strategie inwestycyjne są zarządzane przez specjalistów z Pioneer Pekao Investment Management SA.  Rekomendowany okres Inwestycji na Plus wynosi minimum 5 lat.

www.pekao.com.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Podobne artykuły :