Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Inter Polska zapewni lokal zastępczy oraz pomoc medyczną

11 listopada 2009

Jeśli wykupisz polisę  mieszkaniową INTER Lokum w Towarzystwie Ubezpieczeń  INTER Polska S.A. uzyskasz nie tylko skuteczną  i pełną ochronę mienia, ale również fachową pomoc w przypadku wystąpienia szkody.


Nowo wprowadzona usługa Assistance obejmuje zarówno organizację pomocy technicznej ? zapewnienie interwencji fachowca, lokalu zastępczego lub hotelu wraz z kosztami przeprowadzki, przechowanie i dozór mienia, naprawę pojazdu pod domem –  ale także pomoc medyczną. W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Inter Polska zapewnia posiadaczom polisy INTER Lokum między innymi: wizyty lekarskie, transport medyczny, sprzęt rehabilitacyjny, opiekę nad dziećmi w przypadku pobytu w szpitalu ubezpieczonego, dostawę leków. A koszty tego luksusu? Zerowe. Pakiet świadczeń Assistance jest częścią składową polisy Inter Lokum.

INTER Lokum to pakiet ubezpieczeń, który pozwala ubezpieczyć posiadane mienie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: domy, mieszkania, budowle, stałe elementy wyposażenia, ruchomości domowe, wartości pieniężne i przedmioty wartościowe.

Z dniem 1 listopada zmieniono zakres ubezpieczenia INTER Lokum poprzez znaczne rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Największym udogodnieniem dla Klientów TU INTER Polska jest wzbogacenie oferty ubezpieczenia INTER Lokum o usługi Assistance, które wprowadzają wiele dodatkowych świadczeń jak: pomoc medyczna, organizacja pomocy interwencyjnej i pokrycie jej kosztów w przypadku utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia, lub w sytuacji, gdy miejsce ubezpieczenia znajdzie się w stanie wykluczającym dalsze zamieszkiwanie, czy też gdy awarii ulegnie sprzęt RTV, AGD lub Pc, jak również w przypadku, kiedy pojazd mechaniczny należący do ubezpieczonego zostanie unieruchomiony. Ułatwiony został również kontakt ubezpieczonego z towarzystwem poprzez uruchomienie specjalnych infolinii ? remontowo-budowlanej, IT, Baby assistance czy weterynaryjnej.

Wsparcie programu Assistance zapewnia Grupa Mondial Assistance, międzynarodowy lider rynku Assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Z usług Grupy, świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji.

Dodatkowe atuty produktu INTER Lokum po modyfikacji:

* automatyczne włączenie do ruchomości domowych mienia służbowego, które jest objęte ochroną ubezpieczeniową od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem czy też dewastacji
* szeroki zakres odpowiedzialności za przepięcia (bez względu na jego przyczynę)
* odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku akcji ratowniczej do limitu sumy ubezpieczenia
* szeroki zakres odpowiedzialności za zalania
* ochrona przedmiotów codziennego użytku od rabunku na terytorium całego świata
* pokrycie ryzyka dewastacji na zewnątrz ubezpieczonej posesji do limitu 2 000,00 zł
* szeroki zakres odpowiedzialności za szkody spowodowane przez śnieg
* odpowiedzialność za szkody spowodowane przez pękanie mrozowe
* włączenie do zakresu kosztów poszukiwania przyczyny szkody
* pokrywanie przez INTER Polska do 50 dni kosztów pobytu w hotelu dla poszkodowanych w przypadku niemożności zamieszkania w swoim lokum

?Dzięki modyfikacji produktu i wprowadzeniu usługi Assistance liczymy na zwiększenie tych ilości o 20-30 % w skali roku. Już kilka dni po rozpoczęciu sprzedaży nowej wersji ubezpieczenia obserwujemy duże zainteresowanie klientów, których świadomość ubezpieczeniowa oraz wymagania stale wzrastają? ? mówi Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych Inter Polska S.A.

Nowe warunki ubezpieczenia mieszkań i domów INTER Lokum wraz z pakietem usług Assistance obowiązują od dnia 1 listopada 2009 r., zaś dla dotychczasowych klientów automatyczne rozszerzenie pakietu o Assistance nastąpi w rocznicę podpisania polisy.

Więcej szczegółów dotyczących nowości w ofercie INTER Polska oraz pełna lista partnerów prowadzących sprzedaż INTER Lokum na stronie internetowej www.interpolska.pl.

logo_ubezpieczeniapoludzkuWięcej nowości z rynku
ubezpieczeń znajdziesz na:
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1200 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :