Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Fundusze QUERCUS w ofercie Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

23 lutego 2010

22 lutego br.  Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie wprowadza kolejne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Fundusze zostały wybrane po dokładnej analizie dotychczasowych wyników funduszy oraz prognoz rynku finansowego. Rozszerzenie oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych umożliwi Klientom Nordea pełną dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Gama funduszy w ofercie Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie zostanie poszerzona o:


UKF Nordea – QUERCUS Ochrony Kapitału to Fundusz, który realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne, w tym m.in. emitowane przez Skarb Państwa, Bank Centralny Rzeczypospolitej Polskiej, lub przedsiębiorstwa (w tym spółki notowane na GPW w Warszawie), a także w instrumenty dłużne innych państw należących do UE lub OECD lub ich banków centralnych. Do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Inwestycje w akcje są dokonywane wówczas, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym. Dzięki temu klienci uzyskają dodatkową możliwość partycypacji we wzroście cen akcji, której nie dają klasyczne fundusze gotówkowe.

UKF Nordea – QUERCUS Selektywny realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez elastyczne lokowanie środków zarówno w akcje (od 0 do 100% aktywów), jak i instrumenty dłużne. W przypadku akcji aktywnie poszukuje okazji rynkowych. Zdaniem zarządzających ponadprzeciętne stopy zwrotu można osiągać lokując środki m.in. w akcje spółek: będących potencjalnie celem przejęć lub fuzji, rodzinnych. Jest to również możliwe w przypadku spółek przeprowadzających pierwsze (IPO) i kolejne (SPO) publiczne oferty akcji, które krótkoterminowo straciły na wartości po podaniu niekorzystnych informacji. Fundusz poszukuje okazji na GPW w Warszawie, giełdach Nowej Europy oraz innych rynkach zagranicznych.
UKF Nordea – QUERCUS Agresywny to Fundusz, który realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Fundusz może lokować również w akcje spółek nie notowanych jeszcze na GPW w Warszawie, a przeprowadzających emisje pre-IPO, spółek notowanych na New Connect, spółek notowanych na rynkach zagranicznych, w tym giełdach Nowej Europy. Udział akcji wynosi od 50% do 100% aktywów subfunduszu. Dopuszcza się wysoki poziom koncentracji lokat, w tym duże pozycje w walorach charakteryzujących się ograniczoną płynnością, oferujących znaczący potencjał wzrostu wartości.

UKF Nordea – QUERCUS Bałkany i Turcja realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na giełdach w Turcji, Grecji, Rumunii i Bułgarii. Rynki te oferują w długoterminowym horyzoncie duży potencjał wzrostu ze względu na dynamiczny rozwój gospodarczy Turcji i państw Półwyspu Bałkańskiego oraz kontynuację procesów konwergencji. Fundusz może lokować również w akcje spółek notowanych na innych rynkach zagranicznych, w tym rynkach Nowej Europy. Udział akcji wynosi od  50% do 100% aktywów subfunduszu. W celu zwiększenia efektywności zarządzania dopuszcza się możliwość korzystania z usług lokalnych firm doradczych.
Dzięki poszerzeniu oferty Klienci Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. będą mogli korzystać z jednej z najszerszych ofert Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych na rynku, zyskują także możliwość dywersyfikacji inwestycji oraz dobrania optymalnej strategii inwestycyjnej.

www.nordeapolska.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1200 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , ,

Podobne artykuły :