Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

eurobank oferuje ?Czarne Złoto? ? lokatę ze strukturą

26 października 2010

Nowy produkt w ofercie eurobanku składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego ?Czarne Złoto? ? inwestycji w formie ubezpieczenia na życie i dożycie opartej na notowaniach ropy naftowej WTI. Produkt łączony umożliwia osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków bez ryzyka utraty kapitału. Oprocentowanie lokaty promocyjnej to 8% w skali roku, a z produktu strukturyzowanego klient może uzyskać nawet do 50% zysku w ciągu 24 miesięcy trwania inwestycji.

Oferta została przygotowana we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. Jest dostępna we wszystkich placówkach eurobanku. Okres zapisów trwa wyłącznie do 16.11.2010 r.


Zasady oferty
Zainwestowane środki finansowe przeznaczone na produkt strukturyzowany w okresie zapisów trafiają najpierw na atrakcyjnie oprocentowaną lokatę (8% w skali roku). Po zakończeniu zapisów odsetki przekazywane są na konto osobiste klienta (są do jego dyspozycji), a kapitał lokaty inwestowany jest w produkt strukturyzowany tzw. ?Czarne Złoto? – oparty na notowaniach ropy naftowej. Inwestycja trwa 24 miesiące, podczas których klient objęty jest ubezpieczeniem na życie i dożycie przez TUnŻ EUROPA S.A. Po zakończeniu tego okresu klient otrzymuje gwarantowane świadczenie w wysokości 100,1% zainwestowanej kwoty, wraz z ewentualnie wypracowanym zyskiem – PREMIĄ. Inwestycja jest atrakcyjna również dlatego, że klienci mogą zarobić zarówno w przypadku wzrostu ceny ropy naftowej, jak i jej spadku.

Klient otrzyma premię pod warunkiem, że wartość ropy naftowej w całym okresie trwania inwestycji nie spadnie o więcej niż 25% i nie wzrośnie o więcej niż 50% w stosunku do wartości początkowej. Przykładowo, jeśli zainwestuje on 10 000 zł, a w tym czasie cena ropy naftowej wzrośnie o 46%, jego zysk wyniesie ok. 4600 zł. Jeśli cena ropy naftowej spadnie o 20%, to klient również osiągnie zysk ? wówczas w kwocie ok. 2000 zł.

Warunki udziału
Aby skorzystać z oferty, należy odwiedzić dowolną z ponad 520 placówek eurobanku do dnia 16 listopada i złożyć odpowiednią dyspozycję. Z oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci banku. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty. Minimalna kwota inwestycji to tylko 5 000 zł.

Najważniejsze korzyści oferty ?Czarne Złoto?:
– niska minimalna kwota inwestycji ? 5000 zł,
– atrakcyjne oprocentowanie Lokaty promocyjnej ? 8% w skali roku,
– możliwość uzyskania nawet do 50% zysku (tzw. premii) z inwestycji w produkt strukturyzowany oparty na notowaniach ropy naftowej WTI,
– możliwość osiągnięcia zysku niezależnie od sytuacji rynkowej ? zarówno przy wzroście, jak i spadku cen ropy naftowej,
– gwarancja ochrony kapitału na koniec okresu inwestycji -100,1%,
– ubezpieczenie na życie i dożycie przez cały okres inwestycji,
– brak ryzyka walutowego,
– zwolnienie uzyskanych po 24 miesiącach zysków z produktu strukturyzowanego z podatku Belki.

Euro Bank SA nie świadczy usług doradztwa w zakresie inwestycji, jak również nie udziela porad czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w produkt strukturyzowany. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta. Przed rozpoczęciem inwestycji Klient powinien wziąć pod uwagę ryzyko transakcji, potencjalne korzyści i straty z tym związane, charakterystykę rynku oraz konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe. Klient powinien w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko inwestycyjne związane z produktem strukturyzowanym. Euro Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji dotyczącej inwestycji.

Szczegóły ubezpieczenia, takie jak: sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunki wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, opłaty oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności  Ubezpieczyciela zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia ?Czarne Złoto? dostępnych w oddziałach Euro Banku S.A. oraz na stronie internetowej www.eurobank.pl.
Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia lokat promocyjnych określa regulamin lokaty promocyjnej zakładanej do produktu lokata ze strukturą.

Minimalna kwota składki wynosi 5 000 zł. Ubezpieczony otrzyma zwrot 100,1% składki po zakończeniu okresu odpowiedzialności pod warunkiem dożycia do końca okresu odpowiedzialności.

Rezygnacja z ubezpieczenia w trakcie trwania okresu odpowiedzialności nie gwarantuje zwrotu 100,1% składki. Dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie, w przypadku śmierci ubezpieczonego, uprawnieni wskazani przez ubezpieczonego do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu ubezpieczonego otrzymają 100,1% składki. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn. Ochronę ubezpieczeniową świadczy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA.

Do obliczeń przyjęto współczynnik udziału równy 100%, którego wartość zostanie ostatecznie ustalona po zakończeniu okresu zapisów. Przykłady mają wyłącznie charakter symulacji możliwych wyników, nie gwarantują osiągnięcia podobnych wartości i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta decydującego się skorzystać z produktu.
www.eurobank.pl.

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :