Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Dziewięć nowych funduszy w ofercie Nordea Polska TUnŻ

5 listopada 2009

2 listopada br. Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie wprowadza 9 nowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Obecnie klienci mogą wybierać wśród funduszy inwestujących na rynku krajowym i zagranicznym, w różne klasy aktywów i branże, w gospodarki o różnym stopniu rozwoju i z różnym poziomem ryzyka. Rozszerzenie oferty funduszy umożliwi więc pełną dywersyfikację portfela inwestycyjnego.


Nowe fundusze pozwolą klientom Nordea na korzystanie z bogatego wachlarza instrumentów finansowych, ale także rozszerzą dostęp do rynków zagranicznych. Tym samym łatwiejsze staje się przeniesienie części ryzyka inwestycyjnego poza rynek krajowy, jak i wykorzystanie szans, jakie stwarzają wschodzące gospodarki krajów o dużym potencjale wzrostu.

Nowe fundusze w ofercie Nordea to:

?Nordea – Skarbiec Aktywnej Alokacji
?Nordea – Akcji Afrykańskich
?Nordea – HSBC Akcji BRIC
?Nordea – BPH Ochrony Kapitału
?Nordea – HSBC Papierów dłużnych Rynków Wschodzących.
?Nordea – Europejskich Obligacji Korporacyjnych
?Nordea – Schroders Złoto i Metale
?Nordea – Schroders Globalnej Dywersyfikacji
?Nordea – Skarbiec Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Nowość na polskim rynku – Nordea Akcji Afrykańskich
Fundusz Nordea Akcji Afrykańskich to jeden z niewielu dostępnych w Europie funduszy inwestujących na tym intensywnie rozwijającym się kontynencie. Dynamiczny wzrost gospodarczy, bogate zasoby naturalne i optymistyczne prognozy MFW wskazują na duży potencjał wzrostu tego rynku w przyszłości.
Zarządzający funduszem Nordea Akcji Afrykańskich lokują środki w papiery wartościowe emitowane przez spółki afrykańskie i prowadzące główną działalność na tamtejszym rynku. Co najmniej 50% portfela zarządzający lokują poza RPA, m.in. w Nigerii, Egipcie, Zambii, Kenii. Fundusz jest polecany inwestorem akceptującym zdecydowanie wyższe ryzyko i długi horyzont inwestycji, a także mającym doświadczenie w zagranicznych funduszach akcji.

Wyniki Funduszy Nordea
Oferta Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie obejmuje obecnie 68 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych i przewodzi w rankingach za ostatnie trzy i pięć lat. Przyczyniły się do tego imponujące wyniki funduszu Nordea Gwarantowanego i Nordea Akcji (najlepsze w kategorii roku, trzech i pięciu lat). Fundusze Dynamiczny i Zrównoważony są na pierwszym miejscu w rankingach za ostatnie trzy i pięć lat, a fundusz Międzynarodowy Zrównoważony jest najlepszy w perspektywie pięcioletniej.

?Naszym celem jest, aby oferta inwestycyjna Nordea była kompletna jeśli chodzi o klasy aktywów, strategie inwestycyjne, rejony geograficznie i wybór zarządzających. Dbając o różne potrzeby i oczekiwania naszych Klientów dostarczamy zarówno elementy, z których można zbudować bogaty portfel, jak i kompleksowe rozwiązania w formie funduszy uniwersalnych. Ponieważ większość naszych Klientów inwestuje obecnie głównie w polskie fundusze, chcemy umożliwić im dywersyfikację na inne rejony geograficzne. Dzięki temu, ich inwestycje będą bezpieczniejsze. Naturalnie, przeniesienie części środków powinno się odbywać stopniowo oraz być zgodne z potrzebami inwestora. Dlatego pomagamy naszym klientom wziąć pod uwagę w dywersyfikacji inwestycji zarówno horyzont inwestycyjny, czy nastawienie do ryzyka, służąc poradami konsultantów.? ? mówi Peter Overgaard, Manager Działu Produktów Inwestycyjnych.
Dobór optymalnej kombinacji funduszy umożliwiają oferowane przez Nordea Polska TUnŻ portfele modelowe. Ich podstawą jest ocena indywidualnej skłonności do ryzyka, potrzeb i horyzontów inwestycyjnych każdego klienta. Oferta Nordea przewiduje także możliwość bezpłatnej zmiany funduszy w ramach polisy ? nie ponosząc żadnych opłat klient może to zrobić nawet 12 razy w roku.

www.nordeapolska.pl

Podobne artykuły :